Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

What colour is it?

____________________________

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

What is it?

____________________________

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

What is it?

____________________________

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Is it a doll?

____________________________

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Are these sock?

____________________________

Exercise 2: Complete the words

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

1. b _ _ _

2. w _ _ _ _ w

3. _ _ i _ _

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

4. b _ _ n _ _ t

5. _ e _ _

6. _ r _ b

Exercise 3: Read and write T (true) or F (false)

My name’s Diana. I’ve got brown hair. It’s long and straight. My eyes are brown. I’ve got one sister. Her name’s Alice. She’s got black hair. It’s short and curly. I’ve got one brother. His name’s Zack. He’s got blond hair. It’s curly. His eyes are blue.

1. Diana’s got black hair

2. Zack’s got brown eyes

3. Diana hasn’t got blue eyes

4. Diana has got two brother

5. Alice has got straight hair

6. Zack’s got blond hair

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh - Đề 2

Exercise 1: Look at the picture and answer the questions

1. It’s purple

2. It’s a rubber

3. It’s a car

4. No, it isn’t

5. Yes, they are

Exercise 2: Complete the words

1. Bike

2. Window

3. Swing

Exercise 3: Read and write T (true) or F (false)

1. F

2. F

3. T

4. F

5. F

6. T

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như 1000 Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 Tải nhiều, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.595
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm