Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 84: Ôn tập về giải toán

Giải vở bài tập Toán 2 bài 84 trang 92

Giải vở bài tập Toán 2 bài 84: Ôn tập về giải toán với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được quy trình giải Toán có lời văn (dạng Toán đơn về cộng trừ), cách trình bày giải Toán có lời văn.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 84 trang 92

Câu 1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Câu 2. Bình cân nặng 30kg, An nhẹ hơn Bình 4kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Câu 3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn...............

Câu 4. Nối hai số có tổng bằng 90:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 84 trang 92

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Tóm tắt

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 84 trang 92

Bài giải

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

48 + 9 = 57 (l)

Đáp số: 57l

Câu 2.

Tóm tắt

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 84 trang 92

Bài giải

An cân nặng:

30 – 4 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg.

Câu 3.

Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 84 trang 92

Bài giải

Số quả cam cả hai bạn hái được là:

24 + 18 = 42 (quả)

Đáp số: 42 quả

Câu 4.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 84

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm