Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các phép nhân chia Toán lớp 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 172 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172/SGK Toán 2)

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

2 x 8 = 12 : 2 = 2 x 9 = 18 : 3 =

3 x 9 = 12 : 3 = 5 x 7 = 45 : 5 =

4 x 5 = 12 : 4 = 5 x 8 = 40 : 4 =

5 x 6 = 15 : 5 = 3 x 6 = 20 : 2 =

b)

20 x 4 = 30 x 3 = 20 x 2 = 30 x 2 =

80 : 4 = 90 : 3 = 40 : 2 = 60 : 2 =

Bài 2: Tính:

4 x 6 + 16 = 20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 = 30 : 5 : 2 =

Bài 3: Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Hình nào đã khoanh vào 1/3 số hình tròn?

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 2

Bài 5: Tìm X:

a) X : 3 = 5;

b) 5 x X = 35.

Hướng dẫn giải

Bài 1:

a)

2 x 8 = 16 12 : 2 = 6

3 x 9 = 27 12 : 3 = 4

4 x 5 = 20 12 : 4 = 3

5 x 6 = 30 15 : 5 = 3

2 x 9 = 18 18 : 3 = 6

5 x 7 = 35 45 : 5 = 9

5 x 8 = 40 40 : 4 = 10

3 x 6 = 18 20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80 30 x 3 = 90

80 : 4 = 20 90 : 3 = 30

20 x 2 = 40 30 x 2 = 60

40 : 2 = 20 60 : 2 = 30

Bài 2:

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

Bài 3:

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

Bài 4:

Hình a) được khoanh vào 1/3 số hình tròn

Hình b) được khoanh vào 1/4 số hình tròn

Bài 5:

a) X : 3 = 5

X = 5 x 3

X = 15

b) 5 x X = 35

X = 35 : 5

X = 7

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm