Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập tổng hợp về tính phép cộng, luyện tập các bài về đề - xi - mét. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập

Câu 1. Tính nhẩm

9 + 1 + 8 = … 5 + 5 + 4 = …. 8 + 2 + 2 = …..

9 + 1 + 6 = … 7 + 3 + 2 = …. 6 + 4 + 1 = …..

Câu 2. Đặt tính rồi tính

34 + 26 75 + 5 8 + 62 59 + 21

Câu 3. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập

Câu 4. Bố may áo khoác hết 19dm vải, may quần hết 11dm vải. Hỏi bố may áo khoác và quần hết bao nhiêu đề - xi – mét vải?

Câu 5. Số ?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập câu 5

Đoạn thẳng AO dài … cm.

Đoạn thẳng OB dài … cm

Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

9 + 1 + 8 = 18 5 + 5 + 4 = 14 8 + 2 + 2 = 12

9 + 1 + 6 = 16 7 + 3 + 2 = 12 6 + 4 + 1 = 11

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập câu 2

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13 câu 3

Câu 4.

Tóm tắt:

Áo khoác: 19dm

Quần: 11dm

Tất cả: .... ?dm

Bài giải:

Số đề - xi- mét vải bố may áo khoác và quần là:

19 + 11 = 30 (dm)

Đáp số: 30dm

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập câu 5

Đoạn thẳng AO dài 6 cm.

Đoạn thẳng OB dài 4 cm

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1dm.

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 14: 9 cộng với một số 9 + 5

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
16 4.737
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm