Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 54: Tìm số bị trừ

Giải vở bài tập Toán 2 bài 54 trang 58

Giải vở bài tập Toán 2 bài 54: Tìm số bị trừ giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép cộng và phép trừ để các em có thể tính nhẩm, viết và giải bài toán nhanh. Mời các em cùng luyện tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 54 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 58

Câu 1. Tìm x:

a) x - 3 = 9 b) x - 8 = 16 c) x - 20 = 35

d) x - 5 = 17 e) x - 15 = 27 f) x - 36 = 36

Câu 2. Số?

Số bị trừ

11

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

9

32

26

19

Câu 3. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm .....

Giải vở bài tập Toán 2 bài 54: Tìm số bị trừ

Câu 4. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 54 trang 58

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

a, x− 3 = 9

x = 9 + 3

x = 12

b, x− 8 = 16

x = 16 + 8

x = 24

c, x− 20 = 35

x = 35 + 20

x = 55

d, x− 5 = 17

x = 17 + 5

x = 22

e, x− 15 = 27

x = 27 + 15

x = 42

f, x − 36 = 36

x = 36 + 36

x = 72

Câu 2.

Số bị trừ

11

20

64

74

36

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

6

9

32

26

19

Câu 3. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm O

Giải vở bài tập Toán 2 bài 54 trang 58

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 54 trang 58 câu 4

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 55: 13 trừ đi một số 13 - 5

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm