Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 44: Luyện tập tìm một số hạng trong một tổng

Giải vở bài tập Toán 2 bài 44

Giải vở bài tập Toán 2 bài 44: Luyện tập tìm một số hạng trong một tổng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh nắm chắc được các kiến thức cách tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 44 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 48

Câu 1. Tìm x:

x + 1 = 10 12 + x = 22 40 + x = 48

Câu 2. Tính:

6 + 4 =..…

4 + 6 =..…

10 − 6 =..…

10 − 4 =..…

1 + 9 =..…

9 + 1 =..…

10 − 1 =..…

10 − 9 =..…

1 + 9 =..…

7 + 3 =..…

3 + 7 =..…

10 − 7 =..…

10 − 3 =..…

Câu 3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh trai?

Câu 4. Ghi kết quả tính:

17 − 4 − 3=..…

17 − 7 =..…

10 − 3 − 5 =..…

10 − 8 =..…

10 − 2 − 3 =.…

10 − 5 =..…

Câu 5. Biết x + 5 = 5. Hãy đoán xem x là số nào.

x =...... vì.............

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tìm x:

a)

X + 1 = 10

X = 10 − 1

X = 9

b)

12 + x = 22

X = 22 − 12

X = 10

c)

40 + x = 48

X = 48 − 40

X = 8

Câu 2.

6 + 4 = 10

4 + 6 = 10

10 − 6 = 4

10 − 4 = 6

1 + 9 = 10

9 + 1 = 10

10 − 1 = 9

10 − 9 = 1

7 + 3 = 10

3 + 7 = 10

10 − 7 = 3

10 − 3 = 7

Câu 3.

Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh trai?

Tóm tắt:

Lớp 2B có : 28 học sinh

Gái có : 16 học sinh

Trai có :….. học sinh

Bài giải

Số học sinh trai có trong lớp là:

28 – 16 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học sinh

Câu 4.

17 − 4 − 3= 10

17 − 7 = 10

10 − 3 − 5 = 2

10 − 8 = 2

10 − 2 − 3 = 5

10 − 5 = 5

Câu 5. Biết x + 5 = 5. Hãy đoán xem x là số nào.

x = 0 vì 0 + 5 = 5.

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 45: Số tròn chục trừ đi một số

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm