Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 112: Luyện tập Tìm một thừa số của phép nhân

Giải vở bài tập Toán 2 bài 112

Giải vở bài tập Toán 2 bài 112: Luyện tập Tìm một thừa số của phép nhân trang 30 gồm câu 1, 2, 3, 4 giúp các em học sinh ôn tập và thực hành các bài Toán về tìm một thừa số của phép nhân và các bài tập liên quan tới phép nhân.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 112 trang 30

Câu 1. Số?

Thừa số

Thừa số

Tích

2

7

3

5

2

16

3

12

3

7

2

8

2

10

3

15

Câu 2. Tìm x:

X+ 2 = 8

.........................…

............................

X × 2 = 8

.........................…

............................

X+ 3 = 12

.........................…

............................

X × 3 = 12

.........................…

............................

3+ x = 27

.........................…

............................

3 × x = 27

.........................…

............................

Câu 3. Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét?

Bài giải

..................…………………………………………………………………

Câu 4. Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế?

Bài giải

..................…………………………………………………………………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Số?

Thừa số

Thừa số

Tích

2

7

14

3

5

15

2

8

16

4

3

12

3

7

21

2

4

8

5

2

10

3

5

15

Câu 2. Tìm x

X+ 2 = 8

X = 8 − 2

X = 6

X × 2 = 8

X = 8 : 2

X = 4

X+ 3 = 12

X = 12 − 3

X = 9

X × 3 = 12

x = 12 : 3

X = 4

3+ x = 27

X = 27 − 3

X = 24

3 × x = 27

X = 27 : 3

X = 9

Câu 3. Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét?

Tóm tắt

Sợi dây

Giải vở bài tập Toán 2 bài 112

Bài giải

Một đoạn dây dài là:

6 : 2 = 3 dm

Đáp số: 3dm

Câu 4. Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 112

Bài giải

Sợi dây cắt thành số đoạn là

6 : 2 = 3 (đoạn)

Đáp số: 3 đoạn

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm