Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2: Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài phép nhân và phép chia với số 0 và số 1. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 2: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Giải bài tập trang 133 SGK Toán 2: Số 0 trong phép nhân và phép chia

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 134)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) Lập bảng nhân 1: b) Lập bảng chia 1:

1 x 1 = 1 : 1 =

1 x 2 = 2 : 1 =

1 x 3 = 3 : 1 =

1 x 4 = 4 : 1 =

1 x 5 = 5 : 1 =

1 x 6 = 6 : 1 =

1 x 7 = 7 : 1 =

1 x 8 = 8 : 1 =

1 x 9 = 9 : 1 =

1 x 10 = 10 : 1 =

Hướng dẫn giải

a) Lập bảng nhân 1: b) Lập bảng chia 1:

1 x 1 = 1 1 : 1 = 1

1 x 2 = 2 2 : 1 = 2

1 x 3 = 3 3 : 1 = 3

1 x 4 = 4 4 : 1 = 4

1 x 5 = 5 5 : 1 = 5

1 x 6 = 6 6 : 1 = 6

1 x 7 = 7 7 : 1 = 7

1 x 8 = 8 8 : 1 = 8

1 x 9 = 9 9 : 1 = 9

1 x 10 = 10 10 : 1 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

a) 0 + 3 = b) 5 + 1 = c) 4 : 1 =

3 + 0 = 1 + 5 = 0 : 2 =

0 x 3 = 1 x 5 = 0 : 1 =

3 x 0 = 5 x 1 = 1 : 1 =

Hướng dẫn giải

a) 0 + 3 = 3 b) 5 + 1 = 6 c) 4 : 1 = 4

3 + 0 = 3 1 + 5 = 6 0 : 2 = 0

0 x 3 = 0 1 x 5 = 5 0 : 1 = 0

3 x 0 = 0 5 x 1 = 5 1 : 1 = 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Kết quả tính nào là 0? Kết quả tính nào là 1?

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

2 – 2 = 0

3 : 3 = 0

5 – 5 = 0

5 : 5 = 1

3 – 2 – 1 = 0

1 x 1 = 1

2 : 2 : 1 = 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 135 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm