Giải bài tập trang 131 SGK Toán 1: Trừ các số tròn chục

Giải bài tập trang 131 SGK Toán 1: Trừ các số tròn chục

Giải bài tập trang 131 SGK Toán 1: Trừ các số tròn chục bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm chắc được cách trừ các số tròn chục, tính nhẩm nhanh khi trừ các số tròn chục. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 130 SGK Toán 1: Luyện tập cộng các số tròn chục

Hướng dẫn giải bài Trừ các số tròn chục – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 131)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập Toán lớp 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 20.

b. Kết quả bằng 30.

c. Kết quả bằng 80.

d. Kết quả bằng 40.

e. Kết quả bằng 50.

f. Kết quả bằng 0.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

50 – 30 = ?

Nhẩm: 5 chục – 3 chục = 2 chục

Vậy: 50 – 30 = 20.

40 – 30 = 80 – 40 =

70 – 20 = 90 – 60 =

90 – 10 = 50 – 50 =

Hướng dẫn giải

40 – 30 =

Nhẩm 4 chục – 3 chục = 1 chục

Vậy: 40 – 30 = 10.

70 – 20 =

Nhẩm 7 chục – 2 chục = 5 chục

Vậy: 70 – 20 = 50.

90 – 10 =

Nhẩm 9 chục – 1 chục = 8 chục

Vậy: 90 – 10 = 80.

80 – 40 =

Nhẩm 8 chục – 4 chục = 4 chục

Vậy: 80 – 40 = 40.

90 – 60 =

Nhẩm 9 chục – 6 chục = 3 chục

Vậy: 90 – 60 = 30.

50 – 50 =

Nhẩm 5 chục – 5 chục = 0

Vậy: 50 – 50 = 0.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

An có 3 cái kẹo, chị cho AN thêm 10 cái nữa. Hỏi AN có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Hướng dẫn giải

Số cái kẹo mà AN có là:

30 + 10 = 40 (cái kẹo)

Đáp số: 40 cái kẹo.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu >, < , =

50 – 10 ...20 40 – 10....40 30....50 – 20

Hướng dẫn giải

50 – 10 > 20 40 – 10 < 40 30 = 50 – 20

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 132 SGK Toán 1: Luyện tập trừ các số tròn chục

Đánh giá bài viết
1 1.009
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm