Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 1: Đồng hồ, thời gian

Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 1: Đồng hồ, thời gian

Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 1: Đồng hồ, Thời gian có đáp án chi tiết cho từng bài tập sẽ giúp các em học sinh hiểu được làm quen với mặt đồng hồ, biết chọn giờ đúng trên đồng hồ. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 163 SGK Toán 1: Luyện tập Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100

Hướng dẫn giải bài Đồng hồ thời gian – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết theo mẫu

Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Viết lần lượt dưới mỗi đồng hồ: 3 giờ, 9 giờ, 1giờ, 10 giờ, 6 giờ

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Vẽ thêm kim ngắn

Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

2 giờ: Vẽ thêm kim ngắn vào số 2

3 giờ: Vẽ thêm kim ngắn vào số 3

4 giờ: Vẽ thêm kim ngắn vào số 4

5 giờ: Vẽ thêm kim ngắn vào số 5

6 giờ: Vẽ thêm kim ngắn vào số 6

7 giờ: Vẽ thêm kim ngắn vào số 7

8 giờ: Vẽ thêm kim ngắn vào số 8

9 giờ: Vẽ thêm kim ngắn vào số 9

10 giờ: Vẽ thêm kim ngắn vào số 10

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nối tranh với đồng hồ thích hợp

Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Buổi sáng: nối với đồng hồ chỉ 8 giờ

Buổi trưa: nối với đồng hồ chỉ 11 giờ

Buổi chiều: nối với đồng hồ chỉ 3 giờ

Buổi tối: nối với đồng hồ chỉ 10 giờ

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Bạn An đi từ thành phố về quê. Vẽ thêm kim ngắn thích hợp vào mỗi đồng hồ

Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Bạn An đi từ thành phố về quê từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 168 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
5 2.116
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm