Giải bài tập trang 159 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 100 (tiếp)

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 100 (tiếp)

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 1 không nhớ tiếp theo bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm được các kiến thức phép trừ trong phạm vi 100. Mời các em cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập trang 158 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Hướng dẫn giải bài Phép trừ trong phạm vi 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3 trang 159/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a)

a. Kết quả bằng 32.

b. Kết quả bằng 35.

c. Kết quả bằng 28.

d. Kết quả bằng 19.

e. Kết quả bằng 68.

f. Kết quả bằng 0.

b)

g. Kết quả bằng 64.

h. Kết quả bằng 35.

i. Kết quả bằng 81.

j. Kết quả bằng 30.

k. Kết quả bằng 79.

l. Kết quả bằng 50.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đúng ghi đ, sai ghi s

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) S b) Đ c) S d) đ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a)

66 – 60 = 98 – 90 = 72 – 70 =

78 – 50 = 59 – 30 = 43 – 20 =

b)

58 – 4 = 67 – 7 = 99 – 1 =

58 – 8 = 67 – 5 = 99 – 9 =

Hướng dẫn giải

a)

66 – 60 = 6 98 – 90 = 8 72 – 70 = 2

78 – 50 = 28 59 – 30 = 29 43 – 20 = 23

b)

58 – 4 = 54 67 – 7 = 60 99 – 1 = 98

58 – 8 = 50 67 – 5 = 62 99 – 9 = 90

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 160 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 100

Đánh giá bài viết
8 1.114
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm