Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Giải bài tập trang 171, 171 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10 có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách tính toán cộng trừ các số trong phạm vi 10. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 10 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3 trang 171/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 5 + 1 = 6 + 1 = 7 + 1 =

2 + 2 = 3 + 2 = 4 + 2 = 5 + 2 = 6 + 2 = 7 + 2 =

2 + 3 = 3 + 3 = 4 + 3 = 5 + 3 = 6 + 3 = 7 + 3 =

2 + 4 = 3 + 4 = 4 + 4 = 5 + 4 = 6 + 4 = 7 + 3 =

2 + 5 = 3 + 5 = 4 + 5 = 5 + 5 = 8 + 1 =

2 + 6 = 3 + 6 = 8 + 2 =

2 + 7 = 3 + 7 =

2 + 8 = 9 + 1 =

Hướng dẫn giải

2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 5 + 1 = 6 6 + 1 = 7 7 + 1 = 8

2 + 2 = 4 3 + 2 = 5 4 + 2 = 6 5 + 2 = 7 6 + 2 = 8 7 + 2 = 9

2 + 3 = 5 3 + 3 = 6 4 + 3 = 7 5 + 3 = 8 6 + 3 = 9 7 + 3 = 10

2 + 4 = 6 3 + 4 = 7 4 + 4 = 8 5 + 4 = 9 6 + 4 = 10 7 + 3 = 10

2 + 5 = 7 3 + 5 = 8 4 + 5 = 9 5 + 5 = 10 8 + 1 = 9

2 + 6 = 8 3 + 6 = 9 8 + 2 = 10

2 + 7 = 9 3 + 7 = 10

2 + 8 =10 9 + 1 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

a)

6 + 2 = 1 + 9 = 3 + 5 = 2 + 8 = 4 + 0 =

2 + 6 = 9 + 1 = 5 + 3 = 8 + 2 = 0 + 4 =

b)

7 + 2 + 1 = 8 + 1 + 1 = 9 + 1 + 0 =

5 + 3 + 1 = 4 + 4 + 0 = 1 + 5 + 3 =

3 + 2 + 2 = 6 + 1 + 3 = 4 + 0 + 5 =

Hướng dẫn giải

a)

6 + 2 = 8 1 + 9 = 10 3 + 5 = 8 2 + 8 = 10 4 + 0 = 4

2 + 6 = 8 9 + 1 = 10 5 + 3 = 8 8 + 2 = 10 0 + 4 = 4

b)

7 + 2 + 1 = 10 8 + 1 + 1 = 10 9 + 1 + 0 = 10

5 + 3 + 1 = 9 4 + 4 + 0 = 8 1 + 5 + 3 = 9

3 + 2 + 2 = 7 6 + 1 + 3 = 10 4 + 0 + 5 = 9

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

3 +....=7 6 – ....= 1 ....+ 8 = 8

...+ 5 = 10 9 – ....= 3 9 – 7 = ....

8 + ...= 9 5 + ... = 9 5 – ... = 5

Hướng dẫn giải

3 + 4 = 7 6 – 5 = 1 0 + 8 = 8

5 + 5 = 10 9 – 6 = 3 9 – 7 = 2

8 + 1 = 9 5 + 4 = 9 5 – 0 = 5

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 10 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3 trang 172/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

2 = 1 + .... 8 = 7 + ...... 9 = 5 + .....

3 = 2 + .... 8 = .... + 2 9 = .... + 3

5 = 4 + ... 8 = .... + 4 10 = .... + 4

7 = ... + 2 6 = 4 + .... 10 = 8 + ....

Hướng dẫn giải

2 = 1 + 1 8 = 7 + 1 9 = 5 + 4

3 = 2 + 1 8 = 6 + 2 9 = 6 + 3

5 = 4 + 1 8 = 4 + 4 10 = 6 + 4

7 = 5 + 2 6 = 4 + 2 10 = 8 + 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Viết số 9 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 4 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 10 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 6 sau đó viết số 9 vào ô trống.

Hình 5: Viết số 6 sau đó viết số 4 vào ô trống.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền?

Hướng dẫn giải

Số thuyền Lan còn lại là:

10 – 4 = 6 (cái thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 173 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 10

Đánh giá bài viết
1 649
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm