Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 1: Số 10

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 1: Số 10

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 1: Số 10 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập trong phạm vi số 10. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 1: Số 10 (bài 2, 3, 4, 5 trang 36, 37/SGK Toán 1)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Viết vào ô trống số 6.

Hình 2: Viết vào ô trống số 8.

Hình 3: Viết vào ô trống số 9.

Hình 4: Viết vào ô trống số 10.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Viết vào ô trống số 10.

Hình 2: Viết vào ô trống số 10 .

Hình 3: Viết vào ô trống số 10.

Hình 4: Viết vào ô trống số 10.

Hình 5: Viết vào ô trống số 10.

Hình 6: Viết vào ô trống số 10.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình a: Viết các số 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10

Hình b: Viết các số 9; 8;7; 6; 5; 4; 3; 2; 0.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu):

a) 4, 2 , 7

b) 8, 10, 9

c) 6, 3, 5.

Hướng dẫn giải

a) Khoanh vào số 7.

b) Khoanh vào số 10.

c) Khoanh vào số 6.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 1: Luyện tập số 10

Đánh giá bài viết
5 4.358
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm