Giải bài tập trang 133, 134 SGK Toán 1: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Giải bài tập Toán 1 bài: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Giải bài tập trang 133, 134 SGK Toán 1: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 1 này sẽ giúp cho các em học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về bước đầu nhận biết điểm ở trong, ở ngoài 1 hình, cộng trừ các số tròn chục. Đồng thời, biết cách giải toán và cách vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Để học tốt Toán 1, mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 1: Luyện tập trừ các số tròn chục

Hướng dẫn giải bài Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 133, 134)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 133, 134 SGK Toán 1

Đúng ghi đ, sai ghi s:

Điểm A ở trong hình tam giác.

Điểm C ở ngoài hình tam giác.

Điểm E ở ngoài hình tam giác.

Điểm C ở ngoài hình tam giác.

Điểm I ở ngoài hình tam giác.

Điểm D ở ngoài hình tam giác.

Hướng dẫn giải

Điểm A ở trong hình tam giác. đ

Điểm C ở ngoài hình tam giác. đ

Điểm E ở ngoài hình tam giác. đ

Điểm C ở ngoài hình tam giác. đ

Điểm I ở ngoài hình tam giác. s

Điểm D ở ngoài hình tam giác. đ

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

a) Vẽ hai điểm trong hình vuông và 4 điểm ngoài hình vuông

b) Vẽ ba điểm trong hình tròn và 2 điểm ngoài hình tròn

Giải bài tập trang 133, 134 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Học sinh tự vẽ điểm theo yêu cầu

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

20 + 10 + 10 = 60 – 10 – 20 =

30 + 10 + 20 = 60 – 20 - 10 =

30 + 20 + 10 = 70 + 10 – 20 =

Hướng dẫn giải

20 + 10 + 10 = 40 60 – 10 – 20 = 30

30 + 10 + 20 = 60 60 – 20 - 10 = 30

30 + 20 + 10 = 60 70 + 10 – 20 = 60

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho Hoa thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Hướng dẫn giải

Số nhãn vở mà Hoa có là:

10 + 20 = 30 (nhãn vở)

Đáp số: 30 nhãn vở.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 135 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
17 10.873
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm