Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 23 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 23

Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1…

*MÔN TOÁN *

Bài 1. Tính:

a) 3 cm + 1 cm = …

8 cm + 1 cm = ...

12 cm + 6 cm = ...

4 cm + 5 cm = ...

b) 10 cm - 7 cm = …

9 cm - 2 cm = ...

19 cm - 8 cm = ...

15 cm - 5 cm = ...

c) 12cm + 2cm + 5cm = …

4cm + 13cm – 2cm = …

18cm – 4cm – 4cm = …

16cm – 6cm + 9cm = …

Bài 2. Số tròn chục?

10

40

70

90

50

10

Bài 3. Viết (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

50

Năm mươi

30

…………….

….

Sáu mươi

80

…………….

90

…………….

…..

Hai mươi

Ba chục: 30 20: Hai chục

Bốn chục:.... 80: ..........

Bảy chục: .... 90: ...........

Chín chục:.... 10: ...........

Sáu chục: …. 50: ……..

Bài 4. >, <, =?

20 ….. 20

50 ….. 40

50 ….. 70

70 ….. 90

90 ….. 60

90 ….. 80

50 ..... 30

80 ..... 60

10 ..... 20

Bài 5. Xếp các số tròn chục 30, 10, 50, 20, 70, 90 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn:………………………………………………………………………………..

Từ lớn đến bé:………………………………………………………………………………..

Bài 6. Vẽ và đặt tên các đoạn thẳng có độ dài:

a) 6cm: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

b) 13cm ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7. Em hãy tóm tắt rồi giải bài toán:

a) Sợi dây thứ nhất dài 12 cm, sợi dây thứ hai dài 7 cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm?

Tóm tắt

………………………………

………………………………

………………………………

Bài giải

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

b) Trên cành có 15 con chim đang đậu, có 4 con chim bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?

Tóm tắt

………………………………

………………………………

………………………………

Bài giải

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Bài 8. Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải:

Tóm tắt:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 23

* Bài toán:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

*MÔN TIẾNG VIỆT*

* Đọc: Em mở Bài tập thực hành Tiếng Việt – tập 2 và đọc các bài sau:

1. Giàn mướp của ngoại (trang 70)

2. Mượn lông (trang 71)

3. Bụng và các bộ phận của cơ thể (trang 72)

4. Cồng chiêng Tây Nguyên (trang 73)

5. Vũng nước thần (trang 75)

* Viết: Em viết bài chữ Ng, Ngh, O, Ô, Ơ, Q, P, R, S trong vở Luyện viết chữ.

Hoặc: Em viết bài chữ O, Ô, Ơ, Q, P, R, S trong vở Tô chữ hoa.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 26.955
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm