Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 18

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 18 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 18

MÔN TIẾNG VIỆT

Bài 1. Sắp xếp các từ sau để thành câu đúng:

a. nhà, em, thường, ở, bố mẹ, giúp đỡ, quét nhà

……………………………………………………………………

b. em, ở trường, vui chơi, thường, bạn, cùng.

……………………………………………………………………

c. em, về nhà, tự học, bài tập, làm, và.

……………………………………………………………………

Bài 2. Nối đúng để thành câu:

Bè gỗ

có đầy rêu

Miệng em bé

đang xây dở

Ngôi nhà

chúm chím

Bể cá

thả trôi sông

Bài 3. Viết tiếp các câu sau để kể về lớp học của em:

- Lớp học của em có……………………………………………….

- Đến lớp em được…………………………………………………

- Các bạn chơi đùa cùng nhau …………………………………

- Em rất thích……………………………………………………

MÔN TOÁN

Bài 1.

1. Đặt tính rồi tính:

14 + 3

15 + 0

18 – 8

16 – 5

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

2. Tính:

13 + 6 = …

17 – 6 = …

19 – 6 + 3 = …

12 cm + 6 cm = ... 19 cm - 8 cm = ... 13cm + 4cm – 4cm = …

Bài 2. >, <, =?

17 – 2 …. 16

17 – 4 …. 16 – 3

17 – 4 …. 18 – 3 – 2

30 …. 50

80 …. 10

18 – 4 + 3 …. 16 – 2 + 4

Bài 3. Vẽ và đặt tên cho đoạn thẳng có độ dài 12cm:

…………. ……………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 4. Dựa vào tóm tắt để giải bài toán:

Tóm tắt

Có: 16 bông hoa

Cho: 5 bông hoa

Còn lại: … bông hoa?

Bài giải

………………………………

………………………………

………………………………

Bài 5. Sợi dây thứ nhất dài 11 cm, sợi dây thứ hai dài 8 cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm?

Tóm tắt

………………………………

………………………………

………………………………

Bài giải

………………………………

………………………………

………………………………

Bài 6. Trong hình dưới đây có:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

….. điểm

….. đoạn thẳng

….. hình tam giác

* Bài 7. Số?

70 > …… > 30 18 – 6 + 2 < …… < 18 + 1 - 3

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
11 28.473
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần lớp 1

    Xem thêm