Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 28 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 28

Họ và tên: ……………………………………………..

Lớp: 1….

* MÔN TOÁN *

Câu 1.?

Điền dấu >; <; =

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 28

Câu 2. Sắp xếp các số 67, 45, 54, 33, 34 theo thứ tự:

Từ lớn đến bé: …………………………………………………..

Từ bé đến lớn: …………………………………………………..

Câu 3. Hoàn thành tóm tắt và giải các bài toán sau:

a) Thùng bánh có 18 gói bánh, đã bán đi 3 gói bánh. Hỏi thùng còn lại bao nhiêu gói bánh?

Tóm tắt

Có: … gói bánh

Đã bán: ... gói bánh

Còn lại: … gói bánh?

Bài giải

…………………………………….………………….

………………………………….…………………….

………………………………….…………………….

b) Tủ sách của An đã có 15 quyển sách. Mẹ mua thêm cho An 3 quyển nữa. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt

Có: … quyển sách

Mua thêm: … quyển sách

Có tất cả: … quyển sách?

Bài giải

…………………………………….………………….

………………………………….…………………….

………………………………….…………………….

c) Tổ Hai có 10 bạn, trong đó có 6 bạn nữ. Hỏi tổ Hai có bao nhiêu bạn nam?

Tóm tắt

Có: … bạn

Bạn nữ: … bạn

Bạn nam … bạn?

Bài giải

…………………………………….………………….

………………………………….…………………….

………………………………….…………………….

d) Quyển truyện có 18 trang, bạn Lan đã đọc hết 7 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang bạn Lan chưa đọc?

Tóm tắt

Có: 19 trang

Đã đọc: 12 trang

Còn lại: …trang?

Bài giải

…………………………………….………………….

………………………………….…………………….

………………………………….…………………….

e) Rổ trứng thứ nhất có 12 quả, rổ trứng thứ hai có 7 quả. Hỏi cả hai rổ có bao nhiêu quả trứng?

Tóm tắt

Rổ thứ nhất: …. quả trứng

Rổ thứ hai: … quả trứng

Cả hai rổ: … quả trứng?

Bài giải

…………………………………….………………….

………………………………….…………………….

………………………………….…………………….

* MÔN TIẾNG VIỆT *

* Đọc:

SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT

Sư Tử đang ngon giấc, Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử, làm Sư Tử tỉnh giấc. Sư Tử vươn vai, bàn chân to tướng chẳng may đè lên Chuột Nhắt.

- Xin Đức Vua tha chết cho kẻ hạ thần này. Sau này, biết đâu hạ thần sẽ có dịp giúp được gì cho Đức Vua.

Sư Tử không nhịn được cười, vung chân lên. Chuột Nhắt chạy thoát.

Ít lâu sau, Sư Tử mắc lưới thợ săn. Chuột Nhắt chạy đến cắn đứt lưới, giải thoát cho vị chúa tể.

Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là bạn tuyệt vời!

Theo Truyện ngụ ngôn Ê-dốp

* Bài tập:

Câu 1. Dựa vào nội dung bài Sư Tử và Chuột Nhắt, hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Chuột Nhắt làm gì khiến Sư Tử tỉnh giấc?

a.Chuột Nhắt bò vào chân Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.

b. Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.

c. Chuột Nhắt bò qua mình Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.

Chuột Nhắt đã làm gì lúc Sư Tử bị mắc lưới?

a. Chuột Nhắt bỏ mặc vị chúa tể khi bị mắc lưới.

b. Chuột Nhắt van xin thợ săn tha chết cho vị chúa tể.

c.Chuột Nhắt cắn đứt lưới giải thoát cho vị chúa tể.

Câu 2. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Điền iêt hay uyêt dấu thanh?

s…….... chặt

chữ v……....

hiểu b……..

t………… vời

sò h………..

thân th…..….

liêm kh……..

đàn ng…………

b. Điền uôi hay ươi dấu thanh?

quả ch…….

cá đ…….

múi b……

t……… tốt

con m…….

t…….. tốt

b……….. sáng

t……. thơ

c. Điền l hay n?

….ọ hoa …ắn nót …íu …o ….àng tiên tờ …ịch

hôm …ọ uống …ước chiếc …ược chiếc …ọ trời ...óng

* Viết: (Em hãy viết bài Sư Tử và Chuột Nhắt vào vở Chính tả ở nhà.)

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
7 27.568
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm