Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 29 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 29

Họ và tên: ……………………………………………..

Lớp: 1….

* MÔN TOÁN *

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

42 + 23

40 + 39

52 + 16

3 + 26

27 + 50

64 + 4

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

67 – 35

38 – 38

65 – 20

82 – 32

77 – 22

56 - 52

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Bài 2. Tính:

35 + 41 = …

67 – 27 = …

34 cm + 12 cm = …….

20 + 67 = …

56 – 51 = …

65 cm – 23 cm = …….

22 + 15 – 16 = …

48 – 38 + 35 = …

7 cm + 32 cm – 13 cm = …….

Bài 3. >,<,=?

65 … 56

72 … 73

74 cm … 12 cm + 47 cm

88 … 99

15 + 23 … 42

31 + 15 + 22 … 15 + 22 + 31

Bài 4. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 29

Bài 5. Huấn có 25 viên bi, Mạnh có 33 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 6. Bác Mẫn có 38 quả trứng, bác đã bán 2 chục quả trứng. Hỏi bác Mẫn còn lại bao nhiêu quả trứng?

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

*Bài 7. Một quyển truyện có 26 trang, bạn Lan đã đọc được một số trang trong quyển truyện đó, còn lại 15 trang chưa đọc. Hỏi bạn Lan đã đọc được bao nhiêu trang?

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Môn Tiếng Việt lớp 1

A. Đọc hiểu:

Đôi bạn thân

Nam và Quang là đôi bạn học cùng lớp. Nam vui tính, hay hát. Quang thì hiền lành, ít nói.Tuy tính tình trái ngược nhau nhưng hai bạn lại rất thân nhau. Ngày nào, đôi bạn nhỏ cũng quấn quýt bên nhau.

* Dựa vào bài “Đôi bạn thân”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng:

1. Tính tình Quang như thế nào?

A. Vui tính B. Hiền lành, ít nói C. Hay hát

2.Tính tình Nam như thế nào?

A. Hiền lành B. Ít nói C.Vui tính, hay hát

* Tìm trong bài “Đôi bạn thân”:

+ 2 tiếng chứa nguyên âm đôi: ………………………………………...………..

+ 2 tiếng chứa vần chỉ có âm chính: …………………………………..………..

+ 2 tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối: ……………….……

* Em hãy viết một câu nói về người bạn thân nhất của em.

………………………………………………………………………………………

* Em hãy lần lượt đưa các tiếng chở, thuyền, hoa, sân, lượn vào mô hình:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 29

B. Viết:

Em hãy viết bài “Đôi bạn thân” vào vở chính tả ở nhà.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 12.344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm