Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 học kì 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 học kì 1 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh lớp 1. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 tuần 1

1. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất

Bài 1: Từ 0 đến 5 có bao nhiêu số?

A. 4

B. 5

C.6

D.2

Bài 2: Có 3 cái kẹo chia thành hai phần. Hỏi có mấy cách chia?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 5

Bài 3: Trong các số: 5, 2, 0, 4, 3. Số lớn nhất là:

A. 10

B. 5

C. 7

D. 3

II. Phần 2

Bài 1: Số?

0

3

9

10

9

2

Bài 2: > , <, =

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Bài 3: Tính?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

2. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 1:

Đọc thành tiếng các âm:

e b

Câu 2:

Đọc thành tiếng các tiếng:

be bé bẻ bẹ bè bẽ

Câu 3:

Gạch dưới những chữ e:

em bé quả me khóm tre xe đạp

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 tuần 2

1. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Toán

Bài 1: Số?

7, 6, 5, 4, .... 1, 3, 5, 7, ......

2, 4, 6, 8, .... 8, 6, 4, 2, ......

Bài 2: Tìm số còn thiếu:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2

Bài 3: Nối phép tính với ô trống thích hợp:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2

Bài 4: Vẽ đủ số chấm tròn vào mỗi hình vuông theo mẫu:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2

Bài 5: < , >, = ?

1 .... 1 + 1             2 ..... 1 + 1              1 + 1 ..... 1 + 2

2 .... 2 + 1             4 ..... 2 + 1              3 + 1 ..... 1 + 3

3 ..... 1 + 1            3 ..... 2 + 2              1 + 1 + 2 ..... 2 + 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 tuần 3

1. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Toán

Bài 1: Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

1 …. 2         3 … 1         3 ... 4

3 … 3          5 … 2         5 ... 2

5 … 4          2 … 3        1 ... 5

2 … 5          4 … 1        4 ... 4

4 … 3          5 … 5         2 ... 3

3 .... 5          1 .... 4         3 .... 1

Bài 2. Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

3 .… 2           5 …. 6       2 .... 3

1 .… 4           1 ..... 3       5 .... 5

6 .… 6            6 …. 4      3 .... 6

3 .… 5            2 …. 2      5 .... 4

Bài 3. Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

3 .... 2        5 ... 6            2 ... 0

7 .... 4        0 .... 1           8 ... 5

8 .... 8       8 ... 7             7 .... 9

2 .... 0       9 ... 9             6 .... 8

6 .... 5       2 .... 6             9 .... 5

9 .... 8       7 .... 9            7 .... 7

7 .... 10      10 .... 8         10 ... 6

Bài 4. Điền dấu >, <, = và số vào chỗ chấm.

0 … 1        7 … 7        10 … 6           3 < … < 5

8 … 5         3 …. 9       4 …. 8           10 > … > 8

6 ..... 9       10 .... 8       7 ..... 5          4 .... 5 .... 6

Bài 5. Số ?

1 < .... ; 2 < .... ; 3 < .... ; 4 < .... ; 5 < ....

1 < .... ; 2 < .... ; 3 < .... ; 4 < .... ;

1 < .... ; 2 < .... ; 3 < .... ;

1 < .... ; 2 < .... ; 1 < ....

4 > .... ; 5 > .... ; 5 > .... ; 6 > .... ; 3 = .....

4 > .... ; 5 > .... ; 6 > .... ; 6 > .... ; 1 = .....

4 > .... ; 5 > .... ; 6 > .... ; 6 > .... ; 6 = .....

Bài 6. Số ?

7 < ..... ..... > 7 1 > .....

4 < ..... 6 > ..... 8 < .....

7 > ..... 9 > ..... 5 > .....

8 = ..... ..... < 6 ..... < 8

9 < ..... ..... > 8 ...... = 10

4 < ..... < 6 0 < ..... < 2 10 > ..... > 8

2. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 1:

bê, bé, ve, cô, cá, bi, lễ, hè, hổ, cờ, vẽ, hà, cọ, bơ, vó, võ, cò, bế, lạ, vở, bí, hẹ, bà, lá, hồ, lo, bố, lộ, vỡ, bó, lở, cỗ, họ, cớ, bệ, hộ, vồ, cổ, vệ, lẹ, hễ, về, hò, cỏ, hẹ, vỗ, li.

Câu 2:

Viết các tiếng:

bi cá nơ me dê đò tổ thỏ

Câu 3:

Đọc các từ ngữ:

hổ vồ tổ dế lá cờ

cá cờ lá đa bố mẹ

Câu 4:

Đọc các câu:

bà có bó mạ

mẹ mổ cá

bò, dê ở bờ đê

Câu 5:

Gạch chân những từ có chứa chữ a:

hả hê ba lo bé ngủ lá cọ

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 tuần 4

1. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Toán

I, Phần trắc nghiệm

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất

Bài 1: Hà có số kẹo nhiều hơn 7 nhưng lại ít hơn 9. Hỏi Hà có mấy cái kẹo?

A. 10

B. 7

C. 8

D. 6

Bài 2: Cho các số: 1, 2, 0, 4, 5. Tìm 2 số cộng lại bằng 3

A. 1 và 2

B. 2 và 0

C. 5 và 2

D. 1 và 4

Bài 3: Có 5 số bé hơn 5

A. Đúng B. Sai

Bài 4: Cho

2

5

Các số thích hợp lần lượt điền vào ô trống là:

A. 1, 3, 5

B. 1, 2, 3

C. 1, 3, 4

D. 1, 2, 4

II, Phần 2

Bài 1: Nối phép tính với số thích hợp

Phiếu bài tập cuối tuần 4 lớp 1

Bài 2: >, <, = ?

2 ..... 1 + 2                 3 ..... 1 + 3                4 .... 1 + 1

4 ...... 3 + 1                3 ..... 2 + 1                3..... 2 + 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 tuần 5

Bài 1. Số?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 tuần 5

Bài 2. Viết (theo mẫu):

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 tuần 5

Bài 4. Số?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 học kì 1

Bài 5. Điền dấu <, >, = ?

6 …. 8            5 …. 4         9 …. 4         6 …. 6           2 ….. 0

7 … 7             3 …. 5         4 …. 4         0 …. 1           8 …. 9

3 …. 0           3 …. 6           2 …. 7        4 .... 8            3 …. 3

Bài 6. Số?

2 > ......             5 < .....                9 >......                5 = ....                8 <.........

1 >......              3 = .....                6 >.....                  4 < .....               7 >.......

2 < .....< 4        0 < ....< 2             9 > ......> 7           8 > ......> 6         5 >...........> 2

Bài 7. Viết các số 3; 9; 8; 0; 5:

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………; ………; ………; ………; ………

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………; ………; ………; ………; ………

Bài 8. Trong hình bên có:

…. hình vuông.

…. hình tam giác

Cha mẹ đọc cho con viết các từ, câu trên vào vở chính tả ở nhà.

Thầy cô bấm vào Tải về để lấy trọn bộ kì 1 nhé!

.........................................................................................................

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 học kì 1 có đủ từ tuần 1 đến tuần 18, giúp thầy cô tham khảo, giao bài tập cuối tuần cho học sinh của mình. Phiếu bài tập cuối lớp 1 có cả môn Toán, Tiếng Việt cho các em cùng luyện mỗi tuần. Bên cạnh đó, VnDoc cũng có Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 sách Cánh Diều cả năm, là bộ tổng hợp các bài tập cuối tuần lớp 1 cho bé học sách Cánh Diều được VnDoc.com sưu tầm, tổng hợp gửi đến các bậc phụ huynh cùng các thầy cô tham khảo giúp các em luyện vào dịp cuối tuần.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 học kì 1. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 1 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 1.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
7 45.010
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm