Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức năm 2022-2023

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 là đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 có khung đáp án chi tiết dành cho các em học sinh lớp 1, giúp các em học sinh củng cố cho mình những kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng giải Toán 1.

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 4 = … 7 – 5 = …

8 + 0 = … 6 – 3 = …

7 + 1 = … 5 – 1 = …

5 + 5 = … 10 – 8 = …

Bài 3 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 3, 8, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 4, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Trên hình vẽ có:

…… hộp quà dạng hình lập phương;

…… hộp quà dạng hình hộp chữ nhật.

Bài 5 (1 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

2 + 4 = 6 7 – 5 = 2

8 + 0 = 8 6 – 3 = 3

7 + 1 = 8 5 – 1 = 4

5 + 5 = 10 10 – 8 = 2

Bài 3:

a) So sánh các số đã cho ta có: 2 < 3 < 8.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 2, 3, 8.

b) So sánh các số đã cho ta có: 9 > 7 > 4.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 7, 4.

Bài 4:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Trên hình vẽ có:

+) 5 hộp quà dạng hình lập phương (đó là các hộp quà màu xanh) ;

+) 6 hộp quà dạng hình hộp chữ nhật (đó là các hộp quà màu hồng).

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Bài 1 (2 điểm):

Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 1 = ...

10 – 9 = ...

5 + 2 = ...

3 – 1 = ...

8 – 6 = ...

3 + 3 = ...

7 – 6 = ...

4 + 6 = ...

Bài 3 (3 điểm):

a) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 ... 5

8 ... 2 + 6

5 + 1 ... 10 – 3

3 + 4 ... 9 – 2

b) Cho các số 8, 3, 5. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021

Trên hình vẽ có:

….. hình chữ nhật

….. hình vuông

….. hình tròn

….. hình tam giác

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Ta có: 7 – 5 = 2 ;

2 + 8 = 10 ;

10 – 6 = 4.

Vậy ta có kết quả như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021

Bài 2:

4 + 1 = 5

10 – 9 = 1

5 + 2 = 7

3 – 1 = 7

8 – 6 = 2

3 + 3 = 6

7 – 6 = 1

4 + 6 = 10

Bài 3:

a) 4 < 5 ;

8 = 2 + 6 ;

5 + 1 < 10 – 3 (Vì 5 + 1 = 6; 10 – 3 = 7 và 6 < 7) ;

3 + 4 = 9 – 2 (Vì 3 + 4 = 7; 9 – 2 = 7 và 7 = 7).

b) So sánh các số ta có: 3 < 5 < 8.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 3, 5, 8.

Bài 4:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Trên hình vẽ có:

+) 4 hình chữ nhật ;

+) 5 hình vuông ;

+) 4 hình tròn ;

+) 3 hình tam giác.

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 3

Bài 1 (2 điểm): Điền số và dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Bài 2 (2 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Bài 3 (3 điểm): Cho các số 3, 7, 9.

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Bài 5 (1 điểm): Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

Đề thi học kì 1 lớp 1

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

a) 5 + 4 = 9

b) 10 – 6 = 4

c) 6 + 3 = 9

d) 7 – 3 = 4

Bài 3:

a) So sánh các số đã cho ta có: 9 > 7 > 3.

Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 7, 3.

b) Trong các số đó, số 9 là số lớn nhất, số 3 là số bé nhất.

c) Trong các số đó, số vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10 là số 9.

Bài 4:

Ta có: 3 + 4 = 7; 10 – 2 = 8;

5 + 1 = 6; 8 – 1 = 7;

9 – 3 = 6; 6 + 2 = 8.

Vậy ta nối như sau:

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 5:

Quan sát hình vẽ đã cho ta thấy các hình được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải là hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

Do đó hình thích hợp để đặt vào dấu “?” là hình tam giác.

Chọn đáp án C.

Tham khảo:

-----------------------------------------

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 gồm 03 đề thi lớp 1 bám sát chương trình được thiết kế từ dễ đến khó đặt nền móng vững chắc cho các em ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong học kì 1 vừa qua.

Xem thêm:

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức. Các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 1 môn Tiếng Việt lớp 1 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
22 45.235
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

    Xem thêm