Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 - Đề 2 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Write

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

1. b _ g

2. _ ake

3. _ orse

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

4. _ all

5. ch _ cken

6. p _ n

Exercise 2: Read and tick

1. I like milk

2. It’s a bell

3. It is a cup

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

A.

B.

A.

B.

A.

B.

Exercise 3: Count and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

1. _________ apples

2. _________ cars

3. _________ cupcakes

Exercise 4: Look at these pictures and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

A. fish

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

B. hen

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

C. umbrella

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

D. gate

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

E. chips

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 - Đề 2

Exercise 1: Write

1. Bag

2. Cake

3. Horse

4. Ball

5. Chicken

6. Pen

Exercise 2: Read and tick

1. A

2. A

3. B

Exercise 3: Count and write

1. Two apples

2. Five cars

3. Three cupcakes

Exercise 4: Look at these pictures and match

1. B

2. C

3. D

4. E

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm