Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 - Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

A. Fish

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

B. Cake

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

C. Duck

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

D. Bell

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

E. Garden

Exercise 2: Complete these words

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

1. _ air

2. p _ ncil

3. ch_ps

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

4. _ ate

5. _ ook

6. _ oor

Exercise 3: Read and tick

1. A green book

2. Milk

3. A duck

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

A. 

B. 

A. 

B. 

A. 

B. 

-The end-

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Exercise 1: Look at the picture and match

1. E

2. D

3. A

4. B

5. C

Exercise 2: Complete these words

1. Hair

2. Pencil

3. Chips

4. Gate

5. Book

6. Door

Exercise 3: Read and tick

1. A

2. B

3. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.559
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm