Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Listen and choose the correct answer

Bài nghe

1. A. Hi. I’m Tim

B. Hello. This is Ba

2. A. I have a bag

B. I have a cat

3. A. It is a desk

B. I like chips

4. A. This is my cake

B. This is my bag

5. A. I like milk

B. It’s a dog

Xem đáp án

1. B

2. A

3. A

4. A

5. B

Nội dung bài nghe

1. Hello. This is Ba. (Xin chào. Đây là Ba)

2. I have a bag. (Tôi có một cặp sách)

3. It is a desk. (Tôi có một bàn học)

4. This is my cake. (Đây là cái bánh của tôi)

5. It’s a dog. (Nó là một con chó)

Exercise 2: Read and choose the correct picture

1. I have a bag

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1

2. This is my cake

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1

3. I like ducks

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1
Xem đáp án

1. A

2. A

3. B

Exercise 3: Choose the correct answer A or B

1. It is ___________ apple

A. a

B. an

2. ___________ I’m Linda

A. Hi

B. Goodbye

3. He _________ a dog

A. have

B. has

4. I _________ orange juice

A. likes

B. like

5. This ________ my pencil

A. is

B. are

Xem đáp án

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. a/ It’s/ car/ ./

____________________________________

2. chips/ like/ I/ ./

____________________________________

3. your/ Touch/ nose/ ./

____________________________________

Xem đáp án

1. It’s a car. (Nó là một cái ô tô)

2. I like chips. (Tôi thích khoai tây lát mỏng)

3. Touch your nose. (Hãy chạm mũi của bạn)

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức số 2

Write one letter in each blank to complete the word

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

1. _ a r d e n

2. b _ l l

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

3. d _ c k

4. _ o r s e

Choose the correct words

1. _____________ a boy.

A. There’s are

B. There’s

2. ___________ my brother

A. He’s

B. She’s

3. ___________ your hair.

A. Touch

B. Toch

4. I _________ fish.

A. like

B. likes

5. This _________ my hat.

A. s

B. is

Reorder the words to make sentences

1. my/ He/ brother/ is/ ./

_____________________________________

2. bedrooms/ two/ There/ are/ ./

_____________________________________

3. are/ hens/ They/ ./

_____________________________________

4. car/ I/ a/ have/ ./

_____________________________________

Listen and choose the correct answers

Bài nghe

1. A. She’s Mary

B. She’s Hoa.

2. A. There’s an umbrella.

B. There’s a garden.

3. A. They’re bottles

B. They’re boxes

4. A. There are mops.

B. There are pots.

5. A. Touch your head.

B. Touch your hand.

Xem đáp án chi tiết tại: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức số 2

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Nhóm tài liệu học tập lớp 1 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 1.
Đánh giá bài viết
1 8.863
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm