Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 - 2023

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 - 2023 sách mới hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em khoanh vùng được các kiến thức trọng tâm, để đạt được kết quả cao trong kì thi cuối học kì 1 lớp 1 diễn ra sắp tới đây.

Ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1 phần Số học

MỨC 1: Nhận biết

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1

Khoanh tròn vào số thích hợp

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1

Đếm và khoanh tròn vào 10 bông hoa ở mỗi hình

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1

MỨC 2: Thông hiểu

Bài 1: Tính:

8 – 3 – 2 = 9 – 5 + 4 =

4 + 2 + 1 = 3 + 4 – 2 =

7 + 3 – 0 = 5 – 5 + 3 =

6 + 2 + 2 = 4 + 6 – 6 =

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng:

Bài 2

MỨC 3: Vận dụng

Bài1. Viết dấu +, - vào mỗi hình tròn để có các phép tính đúng:

5 ◯ 1 = 6 9 ◯ 1 = 8

6 ◯ 2 = 4 5 ◯ 1 = 4

3 ◯ 3 = 6 3 ◯ 2 = 5

5 ◯ 5 = 0 4 ◯ 3 = 1

3 ◯ 1 = 4 6 ◯ 3 = 9

3 ◯ 1 = 2 8 ◯ 4 = 4

8 ◯ 1 = 7 2 ◯ 2 = 0

6 ◯ 2 = 8 4 ◯ 6 = 10

Bài 2: >, <, =?

5 …… 4 + 2                 10 - 4……..6

8…….5 + 5                  9 - 5 …….. 8

Bài 3: >, <, =?

7 …… 4 + 3                   10 - 7……..6

10…….5 + 5                   8 - 5 …….. 3 +4

Bài 4: >, <, =?

5 + 0 …… 4 + 2                 10 - 4……..3 + 3

8 - 1…….5 + 5                    9 - 2 …….. 4 + 1

Ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1 phần Hình học

MỨC 1: Nhận biết

Bài 1. Hình vuông có:

Bài 1

a.1

b. 3

c. 4

d. 2

Bài 2. Hình tròn có:

Bài 2

a. 1

b. 3

c. 4

d. 2

MỨC 2: Thông hiểu

Bài 1. Tô màu xanh vào hình tròn, đỏ vào hình tam giác, vàng vào hình vuông:

Bài 1

Bài 2: Tô màu: Hình vuông tô màu đỏ, hình tròn tô màu xanh, hình tam giác tô màu vàng, hình chữ nhật tô màu tím.

Bài 2

MỨC 3: Vận dụng

Bài 1: Hình bên có:

☐ Hình vuông

☐ Hình tròn

☐ Hình tam giác

☐ Hình chữ nhật

Bài 1

Bài 2: Hình bên có:

….khối hình lập phương

…..khối hộp chữ nhật

Bài 2

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 4.880
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

    Xem thêm