Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 - Đề 2 là đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 đến từ các trường Tiểu Học có đáp án được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ học sinh lớp 1, giúp các em học sinh củng cố cho mình những kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng tư duy, giải bài tập toán 1.

>> Đề trước: Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1 (2 điểm):

Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 1 = ...

10 – 9 = ...

5 + 2 = ...

3 – 1 = ...

8 – 6 = ...

3 + 3 = ...

7 – 6 = ...

4 + 6 = ...

Bài 3 (3 điểm):

a) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 ... 5

8 ... 2 + 6

5 + 1 ... 10 – 3

3 + 4 ... 9 – 2

b) Cho các số 8, 3, 5. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021

Trên hình vẽ có:

….. hình chữ nhật

….. hình vuông

….. hình tròn

….. hình tam giác

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Ta có: 7 – 5 = 2 ;

2 + 8 = 10 ;

10 – 6 = 4.

Vậy ta có kết quả như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021

Bài 2:

4 + 1 = 5

10 – 9 = 1

5 + 2 = 7

3 – 1 = 7

8 – 6 = 2

3 + 3 = 6

7 – 6 = 1

4 + 6 = 10

Bài 3:

a) 4 < 5 ;

8 = 2 + 6 ;

5 + 1 < 10 – 3 (Vì 5 + 1 = 6; 10 – 3 = 7 và 6 < 7) ;

3 + 4 = 9 – 2 (Vì 3 + 4 = 7; 9 – 2 = 7 và 7 = 7).

b) So sánh các số ta có: 3 < 5 < 8.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 3, 5, 8.

Bài 4:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Trên hình vẽ có:

+) 4 hình chữ nhật ;

+) 5 hình vuông ;

+) 4 hình tròn ;

+) 3 hình tam giác.

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021

>> Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
14 17.490
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

    Xem thêm