Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

Nhằm giúp các thầy cô và các vị phụ huynh hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức, VnDoc.com xin giới thiệu đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1. Tài liệu này giúp các em học sinh làm quen các dạng bài toán trong đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 để có thể làm bài thi sắp tới tốt hơn. Mời các thầy cô và các em cùng tham khảo.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1) Các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là: (0,5 điểm)

8 .... 6 + 2

A. >

B. <

C. =

3) Số lớn nhất trong dãy số sau ; 3, 7, 6, 8, 9, là. (0,5 điểm)

A. 9

B. 8

C. 3

4. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (0,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

A. Có 2 hình tam giác

B. Có 3 hình tam giác

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1: Đọc, viết số? (1 điểm)

năm hai ba ........... ...........

……… ……… …… 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =...........

7 - 1 = ..................

10 + 0 - 4 = ...........

9 - 3 + 3 =................

Bài 4: Số? (1điểm)

...... + 2 = 2

9 - ...... = 9

Bài 5: Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

a.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. B

2. C

3. A

4. A

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1. Đọc, viết số? (1 điểm)

năm hai ba bảy sáu

5 2 3 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 = 8

7 - 1 = 6

10 + 0 - 4 = 6

9 - 3 + 3 = 9

Bài 4: Số? (1điểm)

0 + 2 = 2

9 - 0 = 9

Bài 5: a. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019

Tr­ường TH…………….

Phòng ĐT:

 

Bài kiểm tra học kì 1 2018 -2019

Môn Toán 1

Thời gian làm bài 40 phút

Điểm

 

Họ tên học sinh: ...................................................... Lớp 1.......

Giáo viên coi: ........................ Giáo viên chấm: ........................

Nhận xét: ... ..........................................................................

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Trong các số từ 0 đến 10 số bé nhất là:

A . 3 B .9 C. 8

b) Cho phép tính: 5 - 2 = ..... kết quả của phép tính là:

A . 2 B .3 C. 4

c) Số sáu viết là

A. 60 B .16 C. 6

d) Số liền sau của số 8 là

A. 7 B. 9 C. 6

e) Cho các số: 9 ; 7 ; 5 số bé nhất trong các số đó là:

A. 5 B. 9 C. 7

g) Số lớn hơn 8 là:

A. 6 B. 7 C. 9

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bài 3: Viết các số: 3 , 5, 2, 4, 7

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bài 4: Tính

a) 8 - 6 = ..... 6 + 4 = .....

b) 9 - 3 - 2 = .... 3 + 7 - 5 = .....

Bài 5: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

         

b) Ghi dấu thích hợp vào ô trống:

     

=

10

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống;

Hình bên dưới có:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

........ Hình vuông

........ Hình tam giác

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019

Bài 1: 3 điểm

Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Bài 2: 2 điểm

Điềm đúng mỗi phần cho 1,0 điểm

Bài 3: 1 điểm

Viết đúng số theo thứ tự theo từng phần cho 0,5 điểm

Bài 4: 1 điểm

a) Tính đúng kết quả mỗi phép tính cho 0,25 điểm.

b)Tính đúng kết quả mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Bài 5: 2 điểm

Viết đúng phép tính mỗi phần cho 1,0 điểm

Bài 6: 1 điểm

Điền đúng: 1 Hình vuông; 4 hình tam giác

5. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2018 - 2019

 

Mạch kiến thức, kĩ năng

 

Số câu,

số

điểm

Mức 1

( 4)

Mức2

( 3)

Mức 3

( 2)

Mức 4 (1)

Tổng

 

1.Số học

 

 

 

 

Đọc, viêt sắp xếp thứ thư tự các số trong p/vi 10

Số câu

9

     

9

 

Số điểm

5

     

5

-Công, trừ không nhớ trong p/vi 10

Số câu

 

3

   

3

 

Số điểm

 

2

   

2

2.Đại lượng

 

Đo,vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Số câu

         

Số điểm

         

 

3.Hình học

 

 

Số câu

1

 

     

1

Số điểm

 

1

   

1

4. giải toán có lời văn

Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính

Số câu

   

2

 

2

Số điểm

   

2

 

2

 

Tổng

Số câu

 

10

3

2

 

15

 

Số điểm

5

3

2

 

10

6. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017 - 2018

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017– 2018

MÔN: TOÁN LỚP 1...

Thời gian làm bài 40 phút

(không kể thời gian chép đề)

Họ và tên:……………………………………….

Trường Tiểu học …………………………………………………

Bài 1: Số?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 2: Đọc, viết các số (theo mẫu):

a) bảy: 7 - năm:........... - tám: ..........

b) 2: hai - 3: ............... - 6:................

Bài 3: Tính

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 4: Tính

9 + 0 =... 4 + 2 – 3 =...

Bài 5: Số?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Hình vẽ sau có .... hình tam giác; Có ... hình vuông

Bài 6: Số?

a) 3 +... = 9 b) 8 -... = 6

Bài 7: < , >, = ?

4 + 3 ... 9 3 + 4 ... 4 + 3

7 - 4 ...10 9 – 6 ... 3 + 5

Bài 8: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

a)

     

=

9

b)

     

=

9

Bài 9: Viết phép tính thích hợp:

Hải có: 6 que tính

Lan có: 4 que tính

Có tất cả: ... que tính?

         

Bài 10: Số?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

7. Đáp án đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017 - 2018

Bài 1: (M1- 1 điểm) Số? (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 2 (M2 - 1 điểm): Đọc, viết các số (theo mẫu): (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

a) bảy: 7 - năm: 5 - tám: 8

b) 2: hai - 3: ba - 6: sáu

Bài 3: (M2 - 1 điểm): Tính (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 4: (M2 - 1 điểm): Tính (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

9 + 0 = 9 4 + 2 – 3 = 3

Bài 5: (M1 - 1 điểm): Số? (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

Hình vẽ sau có 4 hình tam giác; Có 3 hình vuông

Bài 6: (M3 - 1 điểm): Số? (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

a) 3 + 6 = 9 b) 8 - 2 = 6

Bài 7: (M3 - 1 điểm): < , >, = ? (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

4 + 3 < 9 3 + 4 = 4 + 3

7 - 4 < 10 9 – 6 < 3 + 5

Bài 8: (M4 - 1 điểm): Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng: (Mỗi ý đúng 0, 5 điểm).

a)

1

+

8

=

9

b)

10

-

1

=

9

Bài 9: (M3 - 1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Hải có : 6 que tính

Lan có : 4 que tính

Có tất cả: ... que tính?

6

+

4

=

10

Bài 10: (M4 – 1 điểm): Số ? (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

8. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017 - 2018

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

   

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

1

Số học

Số câu

01

01

03

03

03

03

02

02

09

09

   

Câu số

1

1

2, 3, 4

3

6, 7, 9

3

8, 10

2

   

2

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

           

01

01

   

Câu số

5

1

               

Tổng

Số câu

                   
 

Số điểm

02

02

03

03

03

03

02

02

10

10

9. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2016 - 2017

Trường………………
Lớp………………….
Họ và tên ………………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN LỚP 1
Thời gian: 60 phút

 

 

 

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:

+ 5 = 2 + 5 10 + = 2 + 8

7 - = 0 7 - 5 =

Bài 3: (2 điểm) Tính

8 - 4 + 3 = ...

10 - 6 - 2 = ...

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =

7 + 1 .... 8 6 - 4 ... 2 + 5

4 .... 6 - 4 7 + 0 ... 5 - 0

Bài 5: (2 điểm)

a) Có: 8 con chi

Bay đi: 3 con chim

Còn lại: ... con chim?

 

 

 

 

 

b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

 

 

 

 

 

Bài 6: Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:

Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông?

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

... tam giác ... hình vuông

Ngoài đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trên, các bé cũng cần chú trọng và nắm chắc kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 1, mời bố mẹ và các thầy cô cùng tham khảo Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 mới nhất, có đáp án đầy đủ chi tiết và rõ ràng hai môn Văn và Toán, cho các bé làm thử, ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1 được chắc chắn và có kết quả tốt nhất nhé.

7. Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

8. Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất:

Trên đây là đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán có lời giải chi tiết, đề thi gồm các dạng câu hỏi như: cộng trừ nhân chia, viết số vào chỗ trống, tìm số liền trước và liền sau, tìm kết quả phép tính, liệt kê các ngày trong tuần, đo độ dài đoạn thẳng, tìm phép tính đúng hoặc sai hay sắp xếp các số từ lớn đến bé, rồi từ bé đến lớn, giúp học sinh làm quen với tất cả các dạng bài khác nhau.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
722 838.599
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm