Bài tập cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 1

Bài tập cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 1 tổng hợp một số bài tập Toán lớp 1 từ cơ bản đến nâng cao. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự ôn tập và củng cố kiến thức đã học, bồi dưỡng học sinh giỏi, có thêm đề luyện tập trên lớp cũng như ở nhà để học tốt môn Toán lớp 1.

Bài tập cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 1

1. Bài tập cơ bản Toán 1

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a, Số 62 gồm ........chục và ........ đơn vị.

A. Gồm 2 chục và 6 đơn vị

B. Gồm 6 chục và 2 đơn vị

C. Gồm 62 chục

D. Gồm 6 chục và 0 đơn vị

b, Số bé nhất trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

c, Số liền trước của 54 là số nào?

A. 41 B. 53 C. 51 D. 55

d, Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69 B. 15, 26, 69, 79, 90

C. 90, 79, 69, 26, 15 D. 90, 79, 69, 15, 26

e, 60cm + 20cm = ............

A. 80cm B. 40cm C. 30cm D. 70cm

g, Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng:

Bài toán cơ bản và nâng cao lớp 1

A. 14 B. 12 C. 8 D. 10

Bài 2: Viết số:

Hai mươi bảy.......... Năm mươi hai........... Chín mươi tư............

Bảy mươi sáu.......... Sáu mươi tám........... Bốn mươi ba............

Năm mươi mốt.......... Ba mươi lăm............ Hai mươi chín..........

Bài 3: a)

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

.........................

.........................

........................

........................

20

39

89

77

.............................

.............................

............................

.............................

b, Viết số thích hợp vào ô trống:

24

 

26

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

37

 

89

 

87

 

 

 

 

 

81

 

 

78

 

c, Viết số và dấu phép tính để được phép tính đúng:

 

 

10

=

27

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

20 + 40 87 – 59 76 + 38 90 – 61 81 - 38

29 + 83 85 – 67 46 + 58 67 – 29 78 + 56

Bài 5: Tính nhẩm:

17 – 4 + 3 = .................. 4cm + 15cm – 6cm = ...................

6 + 10 + 2 =................... 18cm – 5cm + 6cm =....................

13 – 3 + 8 = .................. 12cm + 7cm – 5cm = ...................

4 + 13 – 2 =.................. 40cm – 20cm + 60cm =..................

25 + 40 – 13 = .................. 17cm + 31cm – 0cm = ...................

58 – 23 + 34 =................... 30cm + 8cm – 22cm =....................

Bài 6: Điền dấu ( >, < , =) vào ô trống:

30 + 10 ..... 80 - 40 16 – 2 ..... 19 – 4

19 – 5 ...... 12 + 2 13 + 3..... 18 – 3

20 + 50 ..... 40 + 30 18 – 2 ..... 15 + 2

17 – 6 ..... 10 + 3 12 + 5 ....19 – 2

42 + 13 ..... 21 + 35 63 – 40 .... 58 – 35

14 + 24 ..... 89 – 52 13 + 41 .... 78 – 25

Bài 6: Viết số thích hợp vào chổ trống:

52 + …. < 54

65 – …. < 35

45 + …. < 50

67 - …. < 45 + 8

..... + 67 > 77

33 + .... = 78

Bài 8: Trên bờ có 20 con vịt, dưới ao có 3 chục con vịt. Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 9: Hoa gấp được 40 ngôi sao, chị cho Hoa thêm 50 ngôi sao nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu ngôi sao?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 10: Thu gấp được 57 máy bay, Thu tặng bạn 34 máy bay. Hỏi Thu còn lại bao nhiêu máy bay?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 11: Đoạn thẳng AB dài 10 cm, đoạn thẳng BC dài 19 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 12:

a, Một thanh gỗ dài 85cm, Lan cắt đi 25cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 13: Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 14: Hình vẽ bên có

Bài tập Toán nâng cao lớp 1

2. Bài tập nâng cao Toán 1

Bài 1: Bình hỏi Minh: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Minh đáp: “Tuổi mình nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi. Mình kém chị mình 4 tuổi.” Hỏi chị của bạn Minh năm nay bao nhiêu tuổi?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 2. Trong đợt thi đua vừa qua bạn Hà giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số cộng với 8. Bạn Hùng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có một chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn dành được bao nhiêu điểm 10.

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 3- Một xe ô tô chở 10 khách. Đến một bến có 3 người xuống và 2 người lên. Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu khách?

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

 

......................................................................................................

Bài 4- Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hãy xếp các số vào các chấm tròn sao cho các số trên một đường thẳng cộng lại đều bằng 9.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 5- Hoà 6 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi Nga nhiều hơn Bình 1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 6- Cho bốn số 2, 4, 6, 0. Hãy dùng dấu +, -, = để viết thành các phép tính đúng.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 7.

a) Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 78 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

b) Lan nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 23 cộng 32 bằng 77. Hỏi số Lan nghĩ là bao nhiêu?

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

Bài 8: An có ít hơn Bình 4 hòn bi, Bình có ít hơn Lan 3 hòn bi. Hỏi Lan có mấy hòn bi, biết rằng an có 5 hòn bi.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Mời các em tham khảo: 30 Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 1 được VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm, là tài liệu ôn tập và thực hành cho các em học sinh lớp 1, giúp các em nắm chắc kiến thức và ôn tập cuối học kì môn Toán lớp 1.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bài tập cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
71 72.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 1 Xem thêm