Bộ 18 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 - 2023 Cánh Diều

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 - 2023 Sách Cánh Diều đầy đủ các môn hệ thống các kiến thức đã học bao gồm các đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của bộ sách Cánh Diều được tải nhiều nhất, giúp các em có thật nhiều tài liệu để ôn thi cuối kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.

VnDoc.com xin liệt kê những đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 - 2023 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà các em sẽ thi vào cuối kì 1 này như sau (các đề này đều được các cô giáo biên soạn theo đúng chương trình học của sách mới):

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều

Lớp: …….

Họ và tên: …………………………

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

47

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6

B. 4

C. 8

b. 4 … 8

A. >

B. <

C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 ☐

9 - 2 - 3 = 4 ☐

3 + 6 - 3 = 6 ☐

8 - 5 + 0 = 3 ☐

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối hộp chữ nhật

B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

B. 5

C. 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=

Câu 9

5-2=

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

456789

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 Đ

9 - 2 - 3 = 4 S

3 + 6 - 3 = 6 S

8 - 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=4

Câu 9

5-2=3

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

3

1

2

1

5

2

Câu số

1,2,3

9

4, 6

10

Số điểm

3,0

1,0

2,0

1,0

5,0

2,0

Hình học

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

7

5

8

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

3

2

6

4

Số điểm

3,0

2,0

3,0

2,0

6,0

4,0

2. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Năm học: 2022 - 2023

STT

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1
Nhận biết

Mức 2
Thông hiểu

Mức 3
Vận dụng


TỔNG

TN

TL

HT khác

TN

TL

HT khác

TN

TL

TN

TL

HT khác

1


Đọc hiểu

Số câu

02

01

1

02

01

1

Câu số

1,2

3

02

02

Số điểm

2,0

1,0

7.0

2,0

1,0

7,0

Tổng

Số câu

04

Số điểm

10

2


Viết

Số câu

1

1

1

1

1

1

Câu số

4

7,0

5

1

1

Số điểm

1,5

1,5

1,5

1,5

7,0

Tổng

Số câu

03

Số điểm

10

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (7 điểm)

- Gv làm 10 thăm, HS bốc thăm và đọc.

HS đọc một đoạn văn/ bài ngắn (có dung lượng theo quy định của chương trình Tiếng Việt 1) không có trong sách giáo khoa (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước)

+ HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra.

2. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm).

Đọc thầm và trả lời câu hỏi

Bố cho bé Thư đi sở thú. Ở sở thú có chim sâm cầm. Gần bờ hồ có cá trắm, cá lia thia và cả rùa nữa chứ. Sở thú quả là thật đẹp!

Khoanh vào đáp án đúng và trả lời câu hỏi

Câu 1: (M1- 0.5 điểm) Bố cho bé Thư đi đâu?

A. Nhà hát

B. Sở thú

C. Công viên

Câu 2: (M1-0.5 điểm) Ở sở thú có chim gì?

A. Chim cút

B. Chim vẹt.

C. Chim sâm cầm

Câu 3: (M2- 1 điểm). Bờ hồ có cá gì?

A. Cá mè

B. Cá lia thia

C. Cua

Câu 4: (M3 – 1 điểm) Những chữ cái nào được viết hoa?

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả: (6 điểm)

GV đọc bài sau cho HS chép (Thời gian viết đoạn văn khoảng 15 phút)

Đêm trăng rằm, trăng sáng vằng vặc. Bố mẹ cho Hoa và bé Mai sang nhà chú Bảo để phá cố. Mâm cỗ đử thứ quả: nào là xoài, cam, quýt và có cả bánh trung thu. Bé Mai rất thích thú, hò reo.

2. Bài tập (4 điểm): (từ 20 - 25 phút)

Câu 1:( M1 – 1 điểm) Điền vào chỗ chấm g hay gh

Bàn …...ế

Nhà …..a

Câu 2: (M1- 1 điểm) Nối mỗi hình vẽ với ô chữ cho phù hợp

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3:(M2 - 1 điểm) Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ trống trong câu cho phù hợp

Sên thì ........chậm.

(đi, bò, chạy)

Câu 4: (M3- 1 điểm): Em đã giúp bố mẹ làm các công việc gì?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (7 điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm).

Câu 1: (M1- 0.5 điểm) Bố cho bé Thư đi đâu?

B. Sở thú

Câu 2: (M1-0.5 điểm) Ở sở thú có chim gì?

C. Chim sâm cầm

Câu 3: (M2- 1 điểm). Bờ hồ có cá gì?

B. Cá lia thia

Câu 4: (M3 – 1 điểm)

Những chữ cái nào được viết hoa là những từ sau dấu chấm câu và từ chỉ tên riêng "Thư".

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả: (6 điểm)

2. Bài tập (4 điểm): (từ 20 - 25 phút)

Câu 1:( M1 – 1 điểm)

Bàn ghế

Nhà ga

Câu 2: (M1- 1 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3:(M2 - 1 điểm)

Sên thì bò chậm.

Câu 4: (M3- 1 điểm):

Quét Nhà, nhặt rau, cho mèo ăn,...

3. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 Cánh Diều

Exercise 1: Read and color

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a red balloon

2.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a green balloon

3.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a blue balloon

4.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s an orange balloon

5.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a brown balloon

Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a y o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No”

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a car?

_____, it is

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a doll?

_____, it isn’t

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a truck?

_____, it isn’t

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a chair?

_____, it is

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a pen?

_____, it isn’t

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Read and color

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh đọc và tô màu quả bóng bay theo như nội dung từng câu

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là quả bóng màu đỏ

2. Nó là quả bóng màu xanh lá cây

3. Nó là quả bóng màu xanh da trời

4. Nó là quả bóng màu cam

5. Nó là quả bóng màu nâu

Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words

1. b o o k (quyển sách)

1. d o l l (búp bê)

2. c r a y o n (bút màu)

2. r o b o t (người máy)

3. k i t e (cái diều)

3. e r a s e r (cục tẩy)

Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No”

1. Yes

2. No

3. No

4. Yes

5. No

Hướng dẫn dịch

1. Có phải nó là một cái xe ô tô không? - Đúng vậy

2. Có phải nó là một con búp bê không? - Không phải

3. Có phải nó là một cái xe tải không? - Không phải

4. Có phải nó là một cái ghê không? - Đúng vậy

5. Có phải nó là một cái bút máy không? - Không phải

>> Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

-----------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 - 2023 Sách Cánh Diều đầy đủ các môn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu sách mới Cánh Diều như sau: Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều, Toán lớp 1 Cánh diều, Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Đánh giá bài viết
31 138.254
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh

    Xem thêm