Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 1 năm 2022, đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án giúp quý thầy cô có thêm bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 đa dạng.

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Write one letter in each blank to complete the word

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

1. _ a r d e n

2. b _ l l

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

3. d _ c k

4. _ o r s e

Xem đáp án

1. garden

2. bell

3. duck

4. horse

Choose the correct words

1. _____________ a boy.

A. There’s are

B. There’s

2. ___________ my brother

A. He’s

B. She’s

3. ___________ your hair.

A. Touch

B. Toch

4. I _________ fish.

A. like

B. likes

5. This _________ my hat.

A. s

B. is

Xem đáp án

1. B

2. A

3. A

4. A

5. B

Reorder the words to make sentences

1. my/ He/ brother/ is/ ./

_____________________________________

2. bedrooms/ two/ There/ are/ ./

_____________________________________

3. are/ hens/ They/ ./

_____________________________________

4. car/ I/ a/ have/ ./

_____________________________________

Xem đáp án

1. He is my brother.

2. There are two bedrooms.

3. They are hens.

4. I have a car.

Listen and choose the correct answers

Bài nghe

1. A. She’s Mary

B. She’s Hoa.

2. A. There’s an umbrella.

B. There’s a garden.

3. A. They’re bottles

B. They’re boxes

4. A. There are mops.

B. There are pots.

5. A. Touch your head.

B. Touch your hand.

Xem đáp án

1. B

2. B

3. B

4. A

5. B

Trên đây là Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức . Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 736
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1 KNTT

    Xem thêm