Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 5 Bài 2: Đôi tai xấu xí

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xí gồm có phần phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 2) sách Kết nối tri thức.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

A. Bài tập bắt buộc

Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu:

a. lưng, ở trên, lạc đà, có, bướu

….…………………………………

b. cái vòi, voi con, dài, có

….…………………………………

Hướng dẫn trả lời:

a. lưng, ở trên, lạc đà, có, bướu

→ Lạc đà có bướu ở trên lưng (hoặc Ở trên lưng lạc đà có bướu).

b. cái vòi, voi con, dài, có

→ Con voi có cái vòi dài.

B. Bài tập tự chọn

Câu 1 trang 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Điền vào chỗ trống

a. oang hay ang?

  • Thi ..., cá bống lại ngoi lên mặt nước.

b. uây hay ây?

  • Chú mèo ngoe ... cái đuôi.

c. uyt hay it?

  • Hà ... khóc vì lo sợ.

Hướng dẫn trả lời:

a. oang hay ang?

  • Thi thoảng , cá bống lại ngoi lên mặt nước.

b. uây hay ây?

  • Chú mèo ngoe nguẩy cái đuôi.

c. uyt hay it?

  • Hà suýt khóc vì lo sợ.

Câu 2 trang 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Đánh dấu X vào ô trống trước câu viết đúng

☐ Võ sĩ có thân hình to lớn.
☐ Vỏ sĩ có thân hình to lớn.
☐ Võ xĩ có thân hình to lớn.

Hướng dẫn trả lời:

☒ Võ sĩ có thân hình to lớn.
☐ Vỏ sĩ có thân hình to lớn.
☐ Võ xĩ có thân hình to lớn.

Câu 3 trang 6 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống

Ve (vẻ/vẽ) ... vè ve
Cái vè loài vật
Trên (nưng/lưng) ... cõng gạch
Là nhà họ cua
Nghiến (răng/dăng) ... gọi mưa
Đúng là cụ cóc
Thích ngồi cắn chắt
(Truột/Chuột) ... nhắt, chuột đàn
Đan (lứi/lưới) ... dọc ngang
Anh em nhà nhện.

(Đồng dao)

Hướng dẫn trả lời:

Ve (vẻ/vẽ) vẻ vè ve
Cái vè loài vật
Trên (nưng/lưng) lưng cõng gạch
Là nhà họ cua
Nghiến (răng/dăng) răng gọi mưa
Đúng là cụ cóc
Thích ngồi cắn chắt
(Truột/Chuột) Chuột nhắt, chuột đàn
Đan (lứi/lưới) lưới dọc ngang
Anh em nhà nhện.

(Đồng dao)

Câu 4 trang 7 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Viết từ ngữ hoặc câu phù hợp với tranh

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xí

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xí

............................................
............................................

............................................
............................................

Hướng dẫn trả lời:

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xí

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xí

hươu cao cổ

Hươu cao cổ có cái cổ rất dài.

con nhím

Trên lưng nhím có nhiều chiếc gai nhọn.

Bài tập cuối tuần lớp 1 Kết nối tri thức - Tuần 19

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 19

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 19

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 7, 8 Bài 3: Bạn của gió

Ngoài bài Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xí trên đây, các em học sinh có thể tham khảo thêm các bài hướng dẫn giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức cùng các Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án chi tiết bám sát chương trình học. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên. 

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Giải VBT Tiếng Việt 1 KNTT

    Xem thêm