Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 8 Bài 4: Giải thưởng của tình bạn

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 8, 9 Bài 4: Giải thưởng của tình bạn gồm có phần phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 2) sách Kết nối tri thức.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

A. Bài tập bắt buộc

Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu:

a. Cường, Kiên, là, và, đôi, bạn thân.

….………………………………………

b. Cúc, Nhung, và, cùng, nhảy dây, chơi.

….…………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

a. Cường, Kiên, là, và, đôi, bạn thân.

→ Cường và Kiên là đôi bạn thân.

b. Cúc, Nhung, và, cùng, nhảy dây, chơi.

→ Cúc và Nhung cùng chơi nhảy dây.

B. Bài tập tự chọn

Câu 1 trang 8 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Điền vào chỗ trống oac, oăng hay oach

Bài 4: Giải thưởng của tình bạn

Bài 4: Giải thưởng của tình bạn

Bài 4: Giải thưởng của tình bạn

con h…………………

áo kh…………………

thu h…………………

Hướng dẫn trả lời:

Bài 4: Giải thưởng của tình bạn

Bài 4: Giải thưởng của tình bạn

Bài 4: Giải thưởng của tình bạn

con hoẵng

áo khoác

thu hoạch

Câu 2 trang 9 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Điền vào chỗ trống

a. oac hay oăc?

 • Hà kh…………… vai bạn.

b. oang hay oăng?

 • Kh…………… cuối tháng 11, tôi và các bạn sẽ được đi thăm vườn bách thú.

c. oanh hay oach?

 • Lan và Hà lập kế h…………… học nhóm.

Hướng dẫn trả lời:

a. oac hay oăc?

 • Hà khoác vai bạn.

b. oang hay oăng?

 • Khoảng cuối tháng 11, tôi và các bạn sẽ được đi thăm vườn bách thú.

c. oanh hay oach?

 • Lan và Hà lập kế hoạch học nhóm.

Câu 3 trang 9 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Chọn từ ngữ đúng để điền vào chỗ trống

Gà hoa mơ là bạn của vịt (xám/sám) ... . Một hôm hai bạn rủ (nhau/nhao) ... đi kiếm ăn. Đi qua hồ nước, chẳng may gà hoa mơ (trượt/chượt) ... chân ngã. Vịt xám liền (lao/nao) ... xuống cứu bạn. Gà hoa mơ cảm ơn vịt xám.

Hướng dẫn trả lời:

Gà hoa mơ là bạn của vịt (xám/sám) xám . Một hôm hai bạn rủ (nhau/nhao) nhau đi kiếm ăn. Đi qua hồ nước, chẳng may gà hoa mơ (trượt/chượt) trượt chân ngã. Vịt xám liền (lao/nao) lao xuống cứu bạn. Gà hoa mơ cảm ơn vịt xám.

Câu 4 trang 9 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Viết một câu phù hợp với tranh

Bài 4: Giải thưởng của tình bạn

Hướng dẫn trả lời:

 • Bạn Nam chia cho Hà một nửa chiếc bánh.
 • Hai bạn nhỏ chia sẻ đồ ăn cho nhau.

(Lưu ý: tên nhân vật em có thể tự do đặt)

Bài tập cuối tuần lớp 1 Kết nối tri thức - Tuần 19

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 19

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 19

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 10, 11 Bài 5: Sinh nhật của voi con

Ngoài bài Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 trang 8, 9 Bài 4: Giải thưởng của tình bạn trên đây, các em học sinh có thể tham khảo thêm các bài hướng dẫn giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức cùng các Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án chi tiết bám sát chương trình học. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên. 

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

  Giải VBT Tiếng Việt 1 KNTT

  Xem thêm