Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 sách Chân trời sáng tạo

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: ho[email protected].com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
Bộ đề thi học 1 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021
sách Chân trời sáng tạo
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Look at the picture and complete the word
1. F _ _ h
2. C _ r
3. A _ _ _ _
4. _ o l l
Exercise 2: Write “is or “isn’t”
1. Is it a hat?
Yes, it ________.
2. Is it a balloon?
Yes, it ________.
3. Is it a plane?
No, it ________.
4. Is it a pen?
Yes, it ________.
5. Is it a notebook?
No, it ________.
Exercise 3: Look at the picture and match
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: ho[email protected].com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
1.
A. eight
2.
B. balloon
3.
C. notebook
4.
D. three
5.
E. guitar
-The end-
Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lp 1 học 1 - Đề 1
Exercise 1: Look at the picture and complete the word
1. Fish
2. Car
3. Apple
4. Doll
Exercise 2: Write “is or “isn’t”
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: ho[email protected].com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
1. is
2. is
3. isn’t
4. is
5. isn’t
Exercise 3: Look at the picture and match
1. B
2. D
3. E
4. C
5. A
Đề 2
Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t”
1.
Is it a car?
_______, it is.
2.
Is it a doll?
No, it ________.
3.
Is it a desk?
______, it isn’t
4.
Is it an insect?
Yes, it _______.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 sách Chân trời sáng tạo nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 sách Chân trời sáng tạo. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 4.576
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm