Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2022 - 2023 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 1 sách Cánh Diều có file nghe + đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 chương trình mới giúp các em chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 lớp 1 năm 2022 - 2023 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Cánh Diều số 1

Look. Listen and circle. 

Bài nghe

1. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2
2. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2
3. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2
4. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2

Read and match.

1. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2A. Cái diều
2. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Bút chì
3. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Ô tô, xe hơi
4. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2D. Cái ghế
5. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2E. Bút màu, chì màu
6. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2F. Búp bê

Choose the correct answer. 

1. I have ______ apples.

A. An

B. two

C. One

2. It is an ______ doll.

A. black

B. green

C. orange

3. It is a ________

A. bag

B. egg

C. apple

4. There are _______ robots.

A. one

B. an

C. three

5. Choose the odd one out.

A. birthday

B. boy

C. car

ĐÁP ÁN

Look. Listen and circle.

1 - B - A Desk

2 - A - A robot

3 - C - A pen

4 - B - A truck

Read and match.

1 - D; 2 - F; 3 - A; 4 - E; 5 - C; 6 - B;

Choose the correct answer.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - C;

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều số 2

Exercise 1: Count and write

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. ___________ pencils

2. ___________ dogs

3. ___________ books

Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words

1. N _ teb _ _ k

2. P _ n

3. C _ a _ r

4. F _ s _

5. _ o _ ot

Exercise 3: Look at the picture and match

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

A. hat

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

B. duck

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

C. eight

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

D. egg

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

E. boy

Xem đáp án chi tiết tại: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Cánh diều số 2

Trên đây là Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 Sách Cánh Diều có file nghe và đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
15 14.520
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm