Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 1 sách Cánh Diều có file nghe + đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 chương trình mới giúp các em chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Look. Listen and circle. 

Bài nghe

1. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2
2. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2
3. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2
4. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2

Read and match.

1. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2A. Cái diều
2. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2B. Bút chì
3. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2C. Ô tô, xe hơi
4. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2D. Cái ghế
5. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2E. Bút màu, chì màu
6. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 số 2F. Búp bê

Choose the correct answer. 

1. I have ______ apples.

A. An

B. two

C. One

2. It is an ______ doll.

A. black

B. green

C. orange

3. It is a ________

A. bag

B. egg

C. apple

4. There are _______ robots.

A. one

B. an

C. three

5. Choose the odd one out.

A. birthday

B. boy

C. car

ĐÁP ÁN

Look. Listen and circle.

1 - B - A Desk

2 - A - A robot

3 - C - A pen

4 - B - A truck

Read and match.

1 - D; 2 - F; 3 - A; 4 - E; 5 - C; 6 - B;

Choose the correct answer.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - C;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 Sách Cánh Diều có file nghe và đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
8 7.769
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm