Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 1 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 chương trình mới học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 1 với nội dung kiến thức bám sát nội dung SGK ABC English 1 giúp các em học sinh củng cố kiến thức tiếng Anh 1 học kì 1 trọng tâm hiệu quả.

PART A: LISTENING

I. Listen and circle.

There is one example.

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2019 - 2020

II. Listen and tick (V) the correct pictures.

There is one example.

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2019 - 2020

PART B: READING

I. Look, read and match:

There is one example.

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2019 - 2020

II. Count and write the numbers.

There is one example.

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2019 - 2020

PART C: WRITING

I. Write the correct words with the pictures:

There is one example

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

Part A: Listening

I. Listen and circle.

0. a car

1. an egg

2. a dog

3. a cat

4. an apple

5. a notebook

II. Listen and tick (V) the correct pictures.0. a dog

1. a chair

2. number six

3. a pencil

4. a balloon

5. letter H

Part B: Reading

I. Look, read and match:

0. e

1. a

2. f

3. c

4. b

5. d

II. Count and write the numbers.

0. 4

1. 5

2. 3

3. 8

4. 7

5. 6

Part C: Writing

I. Write the correct words with the pictures:

0. Apple

1. Plane

2. Balloon

3. Robot

4. Puppet

5. Teddy

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe của Đề kiểm tra tiếng Anh 1 học kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 9.970
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm