Bộ 13 đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Chân trời Tải nhiều

Bộ 13 đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Chân trời Tải nhiều hệ thống các kiến thức đã học bao gồm các đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của bộ Sách Chân trời sáng tạo được tải nhiều nhất, giúp các em có thật nhiều tài liệu để ôn thi cuối kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.

I. Đề thi học kì 1 môn Toán sách Chân Trời

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + …. = 6

6 - …. = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Bài 2 (2 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 3 = ….. 1 + 8 = …. 9 + 0 = …..
8 – 4 = …. 5 – 2 = …. 7 – 6 = …..

Bài 4 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

1 …. 3 5 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 ….. 0 3 + 3 ….. 9 – 2  1 + 4 …. 5 – 0 

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 đến 10:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

II. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt sách Chân Trời

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

Mời bạn kéo đến cuối trang để tải, in trực tiếp file PDF và xem đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời 

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 4

III. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh sách Chân Trời

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and match

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

 

A. duck

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

 

B. plane

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

 

C. car

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

 

D. insect

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

 

E. elephant

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. d h e

2. i a f

3. f h g

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

4. b i a

5. d b e

6. f c g

Exercise 3: Write “a” or “an”

1. __________ egg

2. __________ tomato

3. __________ doll

4. __________ apple

5. __________ girl

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Look at the picture and match

1. C

2. E

3. B

4. A

5. D

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

1. h

2. i

3. f

4. a

5. e

6. g

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.____an______ egg

2.____a______ tomato

3.____a______ doll

4.____an______ apple

5.____a______ girl

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 sách Chân trời đầy đủ các môn (Sách mới). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

Đánh giá bài viết
1 2.015
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm