Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 là đề thi định kì cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 bao gồm bảng ma trận đề thi và đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài ôn thi học kì 1 lớp 1. Đồng thời đây là nguồn tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo khi ra đề thi cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019:

Tr­ường TH…………….

Phòng ĐT:

Bài kiểm tra học kì 1 2018 -2019

Môn Toán 1

Thời gian làm bài 40 phút

Điểm

Họ tên học sinh: ...................................................... Lớp 1.......

Giáo viên coi: ........................ Giáo viên chấm: ........................

Nhận xét: ... ..........................................................................

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Trong các số từ 0 đến 10 số bé nhất là:

A. 3 B .9 C. 8

b) Cho phép tính: 5 - 2 = ..... kết quả của phép tính là:

A. 2 B .3 C. 4

c) Số sáu viết là

A. 60 B .16 C. 6

d) Số liền sau của số 8 là

A. 7 B. 9 C. 6

e) Cho các số: 9 ; 7 ; 5 số bé nhất trong các số đó là:

A. 5 B. 9 C. 7

g) Số lớn hơn 8 là:

A. 6 B. 7 C. 9

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bài 3: Viết các số: 3 , 5, 2, 4, 7

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bài 4: Tính

a) 8 - 6 = ..... 6 + 4 = .....

b) 9 - 3 - 2 = .... 3 + 7 - 5 = .....

Bài 5: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

b) Ghi dấu thích hợp vào ô trống:

=

10

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống;

Hình bên dưới có:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

........ Hình vuông

........ Hình tam giác

Đáp án:

Bài 1: 3 điểm

Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Bài 2: 2 điểm

Điềm đúng mỗi phần cho 1,0 điểm

Bài 3: 1 điểm

Viết đúng số theo thứ tự theo từng phần cho 0,5 điểm

Bài 4: 1 điểm

a) Tính đúng kết quả mỗi phép tính cho 0,25 điểm.

b)Tính đúng kết quả mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Bài 5: 2 điểm

Viết đúng phép tính mỗi phần cho 1,0 điểm

Bài 6: 1 điểm

Điền đúng: 1 Hình vuông; 4 hình tam giác

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2018 - 2019

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu,

số

điểm

Mức 1

(4)

Mức2

(3)

Mức 3

(2)

Mức 4 (1)

Tổng

1.Số học

Đọc, viêt sắp xếp thứ thư tự các số trong p/vi 10

Số câu

9

9

Số điểm

5

5

-Công, trừ không nhớ trong p/vi 10

Số câu

3

3

Số điểm

2

2

2.Đại lượng

Đo,vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Số câu

Số điểm

3.Hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

4. giải toán có lời văn

Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

10

3

2

15

Số điểm

5

3

2

10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018:

NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TH ...................

MÔN: TOÁN - LỚP 1.

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Số?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống

a.

1

3

4

6

9

10

b.

10

7

5

3

2

0

Câu 3: Điền dấu >, <, =

3 + 4 ... 5 5 + 3 ... 8

6 - 2 ... 5 2 + 6 .... 9 - 2

Câu 4 Số ?

9 = ... + 4 5 = ... + 2

10 = 7 + ... 8 = 0 + ....

Câu 5: Tính

a.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

b. 2 + 3 + 5 = ... 7 - 0 - 2 = ...

Câu 6: Viết phép tính thích hợp

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 7: Ở hình bên có:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

a. Có ........ hình vuông

b. Có ...... hình tam giác

Câu 8: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

=

7

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán học kì 1 lớp 1

Câu

Nôi dung

Điểm

1

(1điểm)

10, 7, 6, 4

Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm.

2

(1điểm)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

a. Điền đúng dãy số được 0,5 điểm.

b. Điền đúng dãy số được 0,5 điểm.

3

(2điểm)

3 + 4 > 5 5 + 3 = 8

6 - 2 < 5 2 + 6 > 9 - 2

Đúng mỗi dấu phép tính được 0,5 điểm

4

(1điểm)

9 = 5 + 4 5 = 3 + 2

10 = 7 + 3 8 = 0 + 8

Đúng mỗi số được 0,25 điểm

5

(2điểm)

a.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

b. 2 + 3 + 5 = 10 7 – 0 – 2 = 5

a.(1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.

b.(1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

6

(1điểm)

a. 3 + 6 = 9

b. 10 - 4 = 6

Viết đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

7

(1điểm)

a. Có 2 hình vuông.

b. Có 4 hình tam giác.

Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm

8

(1điểm)

Điền số và dấu bất kì để có kết quả bằng 7 được 1 điểm

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học :

- Đếm, viết số thích hợp vào ô trống.

- Viết được dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại (sắp xếp theo thứ tự).

- Làm tính cộng, trừ, điền số, so sánh các số trong phạm vi 10.

Số câu

2(câu1,2)

1(câu 5)

2(câu 3, 4)

5

Số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

7 điểm

2. Hình học:

- Nhận diện và đếm hình.

Số câu

1(câu 7)

1

Số điểm

1 điểm

1 điểm

3. Giải toán:

-Nhìn vào mô hình viết phép tính thích hợp bằng một phép tính cộng, trừ.

- Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng.

Số câu

1(câu 6)

1(câu 8)

2

Số điểm

1 điểm

1 điểm

2 điểm

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 trên, các bé cũng cần chú trọng và nắm chắc kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 1, mời bố mẹ và các thầy cô cùng tham khảo Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 mới nhất, có đáp án đầy đủ chi tiết và rõ ràng hai môn Văn và Toán, cho các bé làm thử, ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1 được chắc chắn và có kết quả tốt nhất nhé.

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
46 106.998
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm