Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp. Đề thi học kì 1 lớp 1 này là tài liệu ôn luyện hữu ích dành cho các em học sinh lớp 1, giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức đã được học trong học kì 1 lớp 1 môn Toán.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Tr­ường TH…………….

Phòng ĐT:

Bài kiểm tra học kì 1 2018 -2019

Môn Toán 1

Thời gian làm bài 40 phút

Điểm

Họ tên học sinh: ...................................................... Lớp 1.......

Giáo viên coi: ........................ Giáo viên chấm: ........................

Nhận xét: ... ..........................................................................

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Trong các số từ 0 đến 10 số bé nhất là:

A. 3 B .9 C. 8

b) Cho phép tính: 5 - 2 = ..... kết quả của phép tính là:

A. 2 B .3 C. 4

c) Số sáu viết là

A. 60 B .16 C. 6

d) Số liền sau của số 8 là

A. 7 B. 9 C. 6

e) Cho các số: 9 ; 7 ; 5 số bé nhất trong các số đó là:

A. 5 B. 9 C. 7

g) Số lớn hơn 8 là:

A. 6 B. 7 C. 9

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bài 3: Viết các số: 3 , 5, 2, 4, 7

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bài 4: Tính

a) 8 - 6 = ..... 6 + 4 = .....

b) 9 - 3 - 2 = .... 3 + 7 - 5 = .....

Bài 5: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

b) Ghi dấu thích hợp vào ô trống:

=

10

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống;

Hình bên dưới có:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

........ Hình vuông

........ Hình tam giác

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: 3 điểm

Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Bài 2: 2 điểm

Điềm đúng mỗi phần cho 1,0 điểm

Bài 3: 1 điểm

Viết đúng số theo thứ tự theo từng phần cho 0,5 điểm

Bài 4: 1 điểm

a) Tính đúng kết quả mỗi phép tính cho 0,25 điểm.

b)Tính đúng kết quả mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Bài 5: 2 điểm

Viết đúng phép tính mỗi phần cho 1,0 điểm

Bài 6: 1 điểm

Điền đúng: 1 Hình vuông; 4 hình tam giác

3. Ma trận Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu,

số

điểm

Mức 1

( 4)

Mức2

( 3)

Mức 3

( 2)

Mức 4 (1)

Tổng

1.Số học

Đọc, viêt sắp xếp thứ thư tự các số trong p/vi 10

Số câu

9

9

Số điểm

5

5

-Công, trừ không nhớ trong p/vi 10

Số câu

3

3

Số điểm

2

2

2.Đại lượng

Đo,vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Số câu

Số điểm

3.Hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

4. giải toán có lời văn

Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

10

3

2

15

Số điểm

5

3

2

10

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

HÒNG GD&ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC………….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2018- 2019

MÔN: TOÁN LỚP 1

(THỜI GIAN: 40 phút)

Họ và tên học sinh: ……………………………………….. Lớp: …………………......

Điểm bằng số: …………… Điểm bằng chữ: ………………………………………….

Giáo viên chấm: …………………………………... Chữ kí:…………………………..

A. TRẮC NGHIỆM (5đ)

KHOANH VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1 (0,5đ): Trong các số từ 0 đến 10, số lớn nhất có một chữ số là:

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 2 (0,5đ): Dấu điền vào chỗ chấm của: 5 + 4….. 4 + 5 là:

A. > B. < C. =

Câu 3 (0,5đ): 9 – 4 + 3 =?

A. 8 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 4 (1đ): Cho dãy số: 1, 3, ……, 7, 9. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 2 B. 4 C. 6 D. 5

Câu 5 (1đ): 9 -.... = 1

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 6 (1đ): Xếp các số: 9, 2, 8, 1, 5, 7, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………

Câu 7 (0,5đ):

Có: 7 cái kẹo

Ăn: 3 cái kẹo

Còn lại: …. cái kẹo?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1: (1đ)

a. Tính:

6 + 4 – 5 =

…………………

…………………

…………………

4 + 3 + 2 =

…………………

…………………

…………………

b. Đặt tính rồi tính

10 - 6

…………………

…………………

…………………

3 + 6

…………………

…………………

…………………

Câu 2: (2đ)

Có: 10 xe máy

Đã bán: 7 xe máy

Còn lại: ? xe máy

Câu 3 (1đ):

Đề thi Toán lớp 1 cuối kì 1

Hình vẽ bên có:

- Có………hình vuông

- Có………hình tam giác là: ………….

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………..

Câu 4 (1đ): Số?

Đề thi Toán lớp 1 cuối kì 1

5. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

A, TRẮC NGHIỆM (5Đ)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

B

C

A

D

C

C

Điểm

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0,5

Câu 6: Mỗi phần a,b đúng cho 0,5 đ

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,25đ

Câu 2 (2 điểm): HS ghi được phép tính đúng

Câu 3 (1điểm):

  • Nêu đủ các điểm 3 hình vuông (0,25đ)
  • Đánh số và nêu đủ 6 hình tam giác, (0,5đ)
  • Nêu 5 hình tam giác (0,25đ)
  • Nêu 4 hình không cho điểm

Câu 4: 1 điểm: Mỗi ô điền đúng cho 0,25 đ

a, 6 0 b) 10 2

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán khác:

Bộ đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất:

Trên đây là đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán có lời giải chi tiết, đề thi được biên soạn làm đề kiểm tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh trên lớp để soạn thành một bộ đề chuẩn. Các bạn có thể tải về và tham khảo miễn phí các dạng đề mà VnDoc đã đăng tải.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
27 52.264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm