Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án gồm có 66 đề hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Bài 1: (1 điểm)

a) Viết các số từ 4 đến 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Viết các số từ 10 đến 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 2: Số: (2 đ)

3 +.....= 7

8 -.....= 5

4 +.....= 9

6 -.....= 2

2 +.....= 5

.....- 4 = 6

Bài 3: (1 điểm) <>=?

7 + 2.... 2 + 7

3 + 4 ....10 – 5

9 – 3 ....6 + 2

4 + 4 .....4 – 4

Câu 4: Trong các số : 6, 2, 4, 5, 8, 7 (1 đ)

a) Số nào bé nhất : ..........

b) Số nào lớn nhất : .........

Câu 5 (1 đ):

Có: 10 cái kẹo

Ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: …. cái kẹo?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 6: (2 đ)

Tính:

6 + 4 – 5 =

…………………

…………………

…………………

4 + 3 + 2 =

…………………

…………………

…………………

Câu 7: Thực hiện phép tính thích hợp (2 đ)

Có: 7 con bướm

Thêm: 3 con bướm

Có tất cả: ...... con bướm?

2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Câu 1:

a) Viết các số từ 4 đến 10: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

b) Viết các số từ 10 đến 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Câu 2:

3 + 4 = 7

8 - 3 = 5

4 + 5 = 9

6 - 4 = 2

2 + 3 = 5

10 - 4 = 6

Bài 3: (1 điểm) <>=?

7 + 2 = 2 + 7

3 + 4 > 10 – 5

9 – 3 < 6 + 2

4 + 4 > 4 – 4

Câu 4:

a) Số bé nhất: 2

b) Số lớn nhất: 8

Câu 5: Đáp án D

Câu 6:

6 + 4 – 5 = 5

4 + 3 + 2 = 9

Câu 7: 7 + 3 = 10 con bướm.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Tr­ường TH…………….

Phòng ĐT:

Bài kiểm tra học kì 1 2019 -2020

Môn Toán 1

Thời gian làm bài 40 phút

Điểm

Họ tên học sinh: ...................................................... Lớp 1.......

Giáo viên coi: ........................ Giáo viên chấm: ........................

Nhận xét: ... ..........................................................................

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Trong các số từ 0 đến 10 số bé nhất là:

A . 3 B .9 C. 8

b) Cho phép tính: 5 - 2 = ..... kết quả của phép tính là:

A . 2 B .3 C. 4

c) Số sáu viết là

A. 60 B .16 C. 6

d) Số liền sau của số 8 là

A. 7 B. 9 C. 6

e) Cho các số: 9 ; 7 ; 5 số bé nhất trong các số đó là:

A. 5 B. 9 C. 7

g) Số lớn hơn 8 là:

A. 6 B. 7 C. 9

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bài 3: Viết các số: 3 , 5, 2, 4, 7

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bài 4: Tính

a) 8 - 6 = ..... 6 + 4 = .....

b) 9 - 3 - 2 = .... 3 + 7 - 5 = .....

Bài 5: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

b) Ghi dấu thích hợp vào ô trống:

=

10

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống;

Hình bên dưới có:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

........ Hình vuông

........ Hình tam giác

4. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1: 3 điểm

Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Bài 2: 2 điểm

Điềm đúng mỗi phần cho 1,0 điểm

Bài 3: 1 điểm

Viết đúng số theo thứ tự theo từng phần cho 0,5 điểm

Bài 4: 1 điểm

a) Tính đúng kết quả mỗi phép tính cho 0,25 điểm.

b)Tính đúng kết quả mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Bài 5: 2 điểm

Viết đúng phép tính mỗi phần cho 1,0 điểm

Bài 6: 1 điểm

Điền đúng: 1 Hình vuông; 4 hình tam giác

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 3

A. Phần trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

a) Số 20 gồm mấy chục, mấy đơn vị?

A. 1 chục và 2 đơn vị

B. 2 chục và 2 đơn vị

C. 2 chục và 0 đơn vị

b) Số mười bảy được viết là:

A. 17

B. 71

C. 07

c) Số 14 đọc là:

A. Một bốn

B. Mười bốn

C. Bốn một

d) 6 + 4 ………… 10 + 2 . Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. <

B. >

C. =

e) ..... + 5 – 2 = 17 . Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 13

B. 14

C. 12

g) Tính: 18 – 4 – 4 = ……… Số điền vào chỗ chấm là:

A. 14

B. 12

C. 10

h) Các số 50 , 10 , 70 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 10 , 50 , 70

B. 10 , 70 , 50

C. 50 , 10 , 70

i) Số tròn chục lớn nhất là số:

A. 70

B. 80

C. 90

k) Số thích hợp điền vào ô trống là:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 11

A. 10

B. 12

C. 14

B, Phần tự luận

1. Viết phép tính thích hợp của bài toán sau vào ô trống:

Minh có 9 cái kẹo. Cúc cho thêm Minh 2 cái kẹo. Hỏi Minh có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 11

2: Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 10 quyển vở

Cho: 4 quyển vở

Còn: ........quyển vở?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 11

6. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 3

A. Phần trắc nghiệm

1. a, Số 20 gồm 2 chục, 2 đơn vị => Đáp án B

b, Số mười bảy được viết là 17 => Đáp án A

c, Số 14 đọc là mười bốn => Đáp án B

d, 6 + 4 << 10 + 2 => Đáp án A

e, 14 + 5 – 2 = 17 => Đáp án B

g, 18 – 4 – 4 = 10=> Đáp án C

h, Các số 50 , 10 , 70 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 10 , 50 , 70 => Đáp án A

i) Số tròn chục lớn nhất là số: 90 => Đáp án C

k, Số thích hợp là 12

B, Phần Tự luận

2.

Minh có tất cả số kẹo: 9 + 2 = 11 cái kẹo

3. 10 - 4 = 6 quyển vở.

66 đề thi trên là những đề thi mà VnDoc.com đã sưu tầm trong các trường tiểu học trong cả nước để gửi tới các em. 66 đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 1.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
11 18.550
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm