Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Hùng Vương, Phú Thọ năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Hùng Vương, Phú Thọ năm 2018 - 2019 là đề thi định kì cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài ôn thi học kì 1 lớp 1. Đồng thời đây là nguồn tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo khi ra đề thi cho các em học sinh.

Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Hùng Vương, Phú Thọ năm 2018 - 2019:

MÔN TOÁN LỚP 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh:..................................................................... Lớp: 1…........

Nhận xét:.............................................................................................................

.............................................................................................................................

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: 9 .... 7.

A. > B. < C. =

Câu 2: 5 +.... = 10.

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 3:

...789

A. 5 B. 6 C. 7 D. 4

Câu 4: 6 + 2 > ....

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Câu 5: 2 + 6 = 10 – ....

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 6: 5 +.... < 7

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 7: 2 + 3 + 4 = 10 - …..

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 8: 9 – 4 + .… = 6 + 4.

A. 6 B. 5 C. 4 D. 7

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Bài 1: Tính.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Bài 2: Sắp xếp các số 8, 4, 10, 0, 5 theo thứ tự:

a). Từ bé đến lớn: …………………….………………………..

b). Từ lớn đến bé: …………………...…………………………

Bài 3: >, <, =?

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Bài 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Bài 5: Đếm hình.

a). Có …… hình vuông

b). Có …… hình tam giác

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Hùng Vương:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: C

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: B

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Bài 1: Tính.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Bài 2: Sắp xếp các số 8, 4, 10, 0, 5 theo thứ tự:

a). Từ bé đến lớn: 0, 4, 5, 8, 10.

b). Từ lớn đến bé: 10, 8, 5, 4, 0.

Bài 3: >, <, =?

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Bài 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Bài 5: Đếm hình.

a). Có 3 hình vuông

b). Có 5 hình tam giác

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

THANG ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm)

Từ câu 1 đến câu 6: 0,5 điểm / câu x 6 câu = 3 điểm

Câu 7 và câu 8: 1 điểm / câu x 2 câu = 2 điểm

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Bài 1: 1 điểm

0,25 điểm / phép tính x 4 phép tính = 1 điểm

Bài 2: 1 điểm

0,5 điểm / phần x 2 phần = 1 điểm

Bài 3: 1 điểm

0,25 điểm / phép tính x 4 phép tính = 1 điểm

Bài 4: 1 điểm

0,5 điểm / phần x 2 phần = 1 điểm

Bài 5: 1 điểm

0,5 điểm / phần x 2 phần = 1 điểm

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Hùng Vương, Phú Thọ trên, các bé cũng cần chú trọng và nắm chắc kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 1, mời bố mẹ và các thầy cô cùng tham khảo Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 mới nhất, có đáp án đầy đủ chi tiết và rõ ràng hai môn Văn và Toán, cho các bé làm thử, ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1 được chắc chắn và có kết quả tốt nhất nhé.

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
1 3.718
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm