Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học theo Thông tư 27 năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học theo Thông tư 27 chuẩn 03 mức theo Thông tư 27 sẽ giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Tin của mình một cách chính xác. Qua đây, các thầy cô có thể ra đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học chuẩn mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Ma trận nội dung môn Tin học lớp 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

1. Làm quen với máy tính.
Biết các bộ phận máy tính, biết cách sử dụng các bộ phận máy tính

Số câu

2

2

4

Số điểm

1

3

4

2. Em tập vẽ
Biết mở, đóng phần mềm vẽ, biết sử dụng công cụ đường thẳng, công cụ tô màu chính xác

Số câu

2

1

2

6

Số điểm

2.5

2

2.5

6

Tổng

Số câu

4

3

2

10

Số điểm

3.5

4

2.5

10

2. Ma trận câu hỏi môn Tin học lớp 1

Mạch kiến thức kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TH

TN

TH

TN

TH

TN

TH

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

1

1

3

1

Số điểm

1

2

1

3

1

2. Em tập vẽ

Số câu

1

2

1

1

1

2

4

Số điểm

0,5

2

1

0.5

2

1

5

Tổng

Số điểm

1.5

2

2

2

0,5

2

4

6

Tỷ lệ

35%

40%

25%

100%

..................................

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

Ngoài Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin theo Thông tư 27 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 1 kì 2 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.386
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm