Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh Diều

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe + đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 1 tiếng Anh lớp 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 chương trình mới giúp các em chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Listen. Look and circle. 

1. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021
2. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021
3. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021
4. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021
5. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021

II. Read and match.

1. OpenA. pen.
2. What colourB. is it?
3. It's aC. orange book.
4. WhatD. is your ruler?
5. I have anE. your book, please.

III. Reorder.

1. a/ Is/ robot/ it/ ?

________________________

2. it/ Yes,/ is/ ./

________________________

3.  three/ I/ dolls/ have/ ./

________________________

4. a/ She/ has/ teddy bear/ ./

________________________

5. a/ line/ Draw/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Listen. Look and circle.

1 - A (book);

2 - C (chair);

3 - A (pen);

4 - A (paper);

5 - B (desk);

II. Read and match.

1 - E; 2 - D; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

III. Reorder.

1 - Is it a robot?

2 - Yes, it is.

3 - I have three dolls.

4 - She has a teddy bear.

5 - Draw a line.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 có file nghe và đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
3 4.275
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm