Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 1 năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 1 cuối kì 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 sách Cánh Diều - Explore our world tiếng Anh 1 giúp các em chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and circle.

1.  A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021
2.  A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021
3.  A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021
4. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021
5.  A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021

Read and match. 

A Key B
1. One 1 -  a. Số 4
2. Six 2 - b. Số 2
3. Five 3 -  c. Số 6
4. Two 4 -  d. Số 3
5. Four 5 -  e. Số 1
6. Three 6 -  f. Số 5

Read and complete the word.

1. P_NCIL

2. B_LL

3. E_ASER

4. _ABLE

5. AP_LE

ĐÁP ÁN

Listen and circle

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B

Read and match.

1 - e; 2 - c; 3 - f; 4 - b; 5 - a; 6 - d;

Read and complete the word.

1. PENCIL

2. BALL

3. ERASER

4. TABLE

5. APPLE

Trên đây là Đề thi cuối kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 5.460
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm