Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 - Đề 1 là đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 có đáp án được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ học sinh lớp 1, giúp các em ôn tập làm quen và rèn luyện với các phép tính cộng trừ, số lớn, số bé,...

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 4 = …                  7 – 5 = …

8 + 0 = …                  6 – 3 = …

7 + 1 = …                  5 – 1 = …

5 + 5 = …                  10 – 8 = …

Bài 3 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 3, 8, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 4, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Trên hình vẽ có:

…… hộp quà dạng hình lập phương;

…… hộp quà dạng hình hộp chữ nhật.

Bài 5 (1 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

2 + 4 = 6                      7 – 5 = 2

8 + 0 = 8                      6 – 3 = 3

7 + 1 = 8                      5 – 1 = 4

5 + 5 = 10                    10 – 8 = 2

Bài 3:

a) So sánh các số đã cho ta có: 2 < 3 < 8.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 2, 3, 8.

b) So sánh các số đã cho ta có: 9 > 7 > 4.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 7, 4.

Bài 4:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Trên hình vẽ có:

+) 5 hộp quà dạng hình lập phương (đó là các hộp quà màu xanh) ;

+) 6 hộp quà dạng hình hộp chữ nhật (đó là các hộp quà màu hồng).

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

>> Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 - Đề 2

-----------------------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 - Đề 1. Các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 1 môn Tiếng Việt lớp 1 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
18 43.995
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

    Xem thêm