Chuyên đề Tính nhanh phân số lớp 4, 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ:
Dạng 1: Tổng nhiều phân số tử số bằng nhau mẫu của phân số sau
gấp mẫu số của phân số liền trước 2 lần.
VD:
2
1
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
+
64
1
Cách 1: Bước 1: đặt A =
2
1
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
+
64
1
Bước 2: Ta thấy
2
1
= 1 -
2
1
4
1
=
2
1
-
4
1
8
1
=
4
1
-
8
1
Bước 3: Vậy A =
2
1
1
+
+
8
1
4
1
+ +
64
1
32
1
A = 1 -
4
1
2
1
2
1
8
1
4
1
+ +
A = 1 -
64
1
A =
64
63
64
1
64
64
Đáp số:
64
63
Cách 2:
Bước 1 đặt A =
2
1
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
+
64
1
Bước 2: Ta thấy.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
1
= 1 -
2
1
2
1
4
1
=
4
1
1
4
3
2
1
4
1
+
8
1
=
8
1
1
8
7
……………..
Bước 3: Vậy A =
2
1
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
+
64
1
= 1 -
64
1
=
64
63
64
1
64
64
Dạng 2: Tính tổng của nhiều phân số t số bằng nhau mẫu số
của phân số liền sau gấp mẫu s của phân số liền trước n lần ( n>1).
dụ: A =
2
1
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
+
64
1
Cách giải: Bước 1: Tính A x n ( n = 2).
Ta có: A x 2 = 2 x
64
1
32
1
16
1
8
1
4
1
2
1
=
64
2
32
2
16
2
8
2
4
2
2
2
= 1 +
2
1
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
Bước 2: Tính A x n A = A x ( n - 1)
A x 2 A =
32
1
16
1
8
1
4
1
2
1
1
-
64
1
32
1
16
1
8
1
4
1
2
1
A x ( 2 - 1) A = 1 +
2
1
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
-
2
1
4
1
-
8
1
-
16
1
-
32
1
-
64
1
A = 1 -
64
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A =
64
63
64
1
64
64
dụ: B =
486
5
162
5
54
5
18
5
6
5
2
5
Bước 1: Tính B x n ( n = 3)
B x 3 = 3 x
486
5
162
5
54
5
18
5
6
5
2
5
=
162
5
54
5
18
5
6
5
2
5
2
15
Bước 2: Tính B x n B
B x 3 B =
162
5
54
5
18
5
6
5
2
5
2
15
-
486
5
162
5
54
5
18
5
6
5
2
5
B x (3 - 1) = B x 2 =
2
15
486
5
162
5
54
5
18
5
6
5
2
5
162
5
54
5
18
5
6
5
2
5
B x 2 =
486
5
2
15
B x 2 =
486
3640
486
53645
B =
243
910
486
1820
2:
486
3640
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Tính nhanh
a -
192
2
96
2
48
2
24
2
12
2
6
2
3
2
b -
2
1
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
+
64
1
+
256
1
128
1
c -
729
1
243
1
81
1
27
1
9
1
3
1

Chuyên đề Tính nhanh phân số lớp 4, 5

Chuyên đề Tính nhanh phân số lớp 4, 5 bao gồm 6 dạng Toán tính nhanh phân số có kèm theo ví dụ minh họa chi tiết, lời giải hay cho từng bài tập Toán 4, bài tập Toán 5 chủ đề phân số và kèm theo từng bài tập cụ thể cho từng dạng giúp cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán về phân số, ôn tập ôn thi chuẩn bị tốt cho các bài thi học kì, thi học sinh giỏi. Mời các em cùng tham khảo và tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ

Dạng Toán tính nhanh phân số lớp 1

Dạng Toán tính nhanh phân số lớp 1

Dạng Toán tính nhanh phân số lớp 1

Dạng Toán tính nhanh phân số lớp 1

Dạng Toán tính nhanh phân số lớp 1

Dạng Toán tính nhanh phân số lớp 1

Tham khảo các bài tập phân số

Đánh giá bài viết
304 76.058
Sắp xếp theo
    Lớp 5 Xem thêm