Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019

VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí



........
 KIM TRA
 C 2018- 2019
MÔN: TOÁN- LP 1
(Thi gian làm bài: 40 phút)
m
Nhn
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 chính thc)
Bài 1: Khoanh vào ch c câu tr l
1. S
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
2. Kt qu ca phép tính 9 - 4 là:
A. 5 B. 0 C. 3 D. 1
3. Du nào ?

A. > B. < C. = D. Không có du nào
4. S ln nht trong các s : 1, 8, 4, 7 là:
A. 1 B. 8 C. 4 D. 7
5. S nh nht là:
A- 1 B- 0 C- 10 D- 9
6. 10 
A- 9 B- 8 C- 7 D-6
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
>, <, =
Bài 2:
1a. Vit s thích hp vào ch ch
Có ……. tam giác
Có ……. hình vuông
b.
10  
2 
A. 6 + 3 = 10 B. 6 + 4 = 10 C. 6 + 2 = 10
Bài 3: Tính:
.......
5
5
.......
0
8
.......
5
7
.......
9
9
Bài 4. Vit phép tính thích hp:
Có : 10 qu cam
 cam
Còn : ......... qu cam?
Bài 5: Vit phép tính thích hp
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí

Bài 1: (3 m) M
1. D
2. A
3. A
4. B
5. B
6. B
Bài 2 (3 m)
1a. 8 hình tam giác, 3 hình vuông
1b- 10 4 > 5 5 + 5 = 7 + 3
2. 
Bài 3 (m): 10, 8, 2, 0
Bài 4 (1 m): 10 2 = 8
Bài 5: 1 m: 4 + 3 = 7

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019 có đáp án đi kèm giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019, các em học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 1 các môn Toán, Tiếng Việt mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 1 lớp 1 này giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.899
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm