Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi học 1 lớp 1 môn Toán - Số 5
Đề A - Lớp 1
1. a) Xếp các số 6; 3; 9; 4 theo thứ tự từ bé đến lớn:
……………………………………………………………………..
b) Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
2. a) Điền các dấu (>; <; =) vào chỗ chấm (…) cho phù hợp:
6 ……….. 6 ;
4 ……… 5 ;
9 ……….. 8 ;
10 ………… 10 + 0
b) Điền số thích hợp vào ô trống:
3 + = 6; 8 = 0; + 3 = 10; 10 = 6
3. a) Tính:
4 + 3 = ………; 10 -7 + 6 = ………..
8 5 = ………; 5 + 2 -6 = ……….
b)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. a) Nối với số thích hợp trong vòng tròn:
b) Hình bên có:
……….. hình vuông,
………..hình tam giác.
5. a) Điền số và dấu thích hợp để được phép tính:
b) Viết phép tính thích hợp:
Đáp án:
1. a) 3, 4, 6, 9
b) A: 3, B: 4, C: 7, D: 5, E: 8
2. a) 6 = 6; 4 < 5
9 > 8; 10 = 10 + 0
b) 3 + 3 =6; 8 8 = 0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7 + 3 = 10 ; 10 4 = 6
3. nh
a) 4 + 3 = 7 10 -7 + 6 = 9
8 5 = 3; 5 + 2 -6 = 1
b) 6; 9; 5; 4
4. a) Nối
b) Có 2 hình vuông, 3 hình tam giác.
5.
a) 3 + 4 = 7
b)
0 + 9 = 9
1 + 8=9
2+7=9
3+6=9
4 + 5 = 9
5+4=9
9 + 0 = 9
8 + 1 = 9
7 + 2 = 9
6 + 3 = 9
10 1 = 9
9 0 = 9

Bộ đề ôn tập học kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 5 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 1.

>>> Bài tiếp theo: Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 6

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 5 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
12 4.016
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

    Xem thêm