Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 1 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kỳ 1 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 1 chương trình thí điểm giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm.

Bài 1. Hoàn thành các từ sau.

1. ca......e. 2. ......andy. 3. go......t. 4. p.......g. 5. Scho….l
6. d......ck. 7. ho......se. 8. k.....te. 9. .....ion. 10. j......g.
11. ju.....p. 12. b.....ok. 13. ba.....l. 14. appl..... 15. ......at.
16. d.....g. 17. fath.....r. 18. m.....ther. 19. mang..... 20. ho.....se.
21. h.....n.

Bài 2. Nối hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1. Hi! How are you?

a. the board, please.

2. Look at

b. Fine, Thank you.

3. I go to

c. is in the garden.

4. Sit

d. are in the garden.

5. The hen

e. down, please.

6. The goat and the pig

f. school every day.

Bài 3. Nhìn tranh, hoàn thành câu.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school, horse, pig, down, hen

1. The ............................... is in the garden.

2. Sit ..............................., please!

3. I go to ............................... every day.

4. The goat and ............................... are in the garden.

5. The ..................................... is in the garden.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Hoàn thành các từ sau.

1. cake. 2. Candy. 3. goat. 4. pig. 5. School
6. duck. 7. horse. 8. kite. 9. lion. 10. jog.
11. jump. 12. book. 13. ball. 14. apple 15. Cat.
16. og. 17. father. 18. mother. 19. mango 20. house.
21. hen.

Bài 2. Nối hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1 - b; 2 - a; 3 - f; 4 - e; 5 - c; 6 - d

Bài 3. Nhìn tranh, hoàn thành câu.

1 - horse; 2 - goat; 3 - run; 4 - fish; 5 - fly

Bài 4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

1 - pig/ horse/ hen

2 - down

3 - school

4 - horse/ pig/ hen

5 - hen/ horse/ pig

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 10.918
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm