Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 7: In the backyard

Từ vựng ngữ pháp Tiếng Anh 1 Unit 7

Tài liệu Tổng hợp Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 7: In the backyard dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 1 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh Unit 7 lớp 1 gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh và cấu trúc câu quan trọng có trong bài 7: In the backyard (Trong sân sau). Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 7: In the backyard

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Từ vựng Unit 7 lớp 1

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. girl (n)

/ɡɜːl/

: cô gái

2. goat (n)

/ɡəʊt/

: con dê

3. gate (n)

/ɡeɪt/

: cánh cổng

4. garden (n)

/ˈɡɑː.dən/

: vườn

5. backyard (n)

/ˌbækˈjɑːd/

: sân sau

II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 7

Nói về sự tồn tại của một vật

There’s a/ an + (đồ vật)

(Có một ….)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 7: In the backyard. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 5 At the fish and chip shop, Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 6 On the farm.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Nhóm tài liệu học tập lớp 1 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 1.

Đánh giá bài viết
1 106
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm