Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the pictures and complete the word

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

1. _ e m o n

2. _ o n k e y

3. b a _ a n a s

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

4. _ u r t l e

5. _ i n _ o w

6. p _ t

II/ Look at the pictures and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

I have a _____________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

How many mangoes?

____________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

What is that?

That is a ____________

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

What do you like?

I __________________

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

She’s having ________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. turtle/ see/ He/ can/ a/ ./

__________________________________________

2. Point/ foot/ to/ your/ ./

__________________________________________

3. see?/ How/ birds/ can/ many/ you/

__________________________________________

4. I/ a/ teddy bear/ see/ can/ ./

__________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

I/ Look at the pictures and complete the word

1. lemon

2. monkey

3. bananas

4. turtle

5. window

6. pot

II/ Look at the pictures and answer the questions

1. I have a car

2. Six

3. That is a tiger

4. I like fish

5. She’s having noodles

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. He can see a turtle

2. Point to your foot.

3. How many birds can you see?

4. I can see a teddy bear.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2, Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm