2 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2023

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2023

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 số 1

I. Look at the picture and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

3. _ o r s _

4. _ a k _

Xem đáp án

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

Lời giải chi tiết

1. garden - khu vườn; 2. bell - chuông; 3. horse - con ngựa; 4. cake - bánh ngọt

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

Xem đáp án

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

III. Write

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

I can see a ________________

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

He is ____________________

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

That’s a _________________

Xem đáp án

1. I can see a turtle. (Tôi có thể thấy một con rùa)

2. He is running. (Anh ấy đang chạy)

3. That’s a mango. (Đó là một quả xoài)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh số 2

I/ Look at the picture and complete the words

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

1. t _ r t l _

2. f _ _ t

3. _ i n d _ w

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

4. m _ p

5. _ a r d _ n

6. _ a _ e

Xem đáp án

1. turtle

2. foot

3. window

4. mop

5. garden

6. gate

Lời giải chi tiết

1. turtle - con rùa; 2. foot - bàn chân; 3. window - cửa sổ; 4. mop - cây lau nhà; 5. garden  - khu vườn; 6. gate - cánh cổng

II/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

How many apples?

_____________ apples

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

How many cars?

_____________ cars

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

How many tigers?

_____________ tigers

Xem đáp án

1. Four apples (Bốn quả táo)

2. Five cars (Năm ô tô)

3. Eight tigers (Tám con hổ)

III/ Write a/ an

1. ____________ apple

2. ____________ car

3. ____________ umbrella

4. ____________ toy

5. ____________ truck

Xem đáp án

1. ______an______ apple

2. ______a______ car

3. ______an______ umbrella

4. ______a______ toy

5. ______a______ truck

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức

Đánh giá bài viết
19 11.990
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm